Бізнес План: Визначення, Структура та Функції

Якщо ви вирішили стати підприємцем, швидше за все, вам не обійтися без бізнес плану — документа, в якому детально описано ідею та, головне, розкрито доцільність її реалізації та фінансове планування.

Що таке бізнес план?

Бізнес план – це документ, який описує концепцію майбутнього проєкту, його характеристики та фінансову спроможність. Такий документ повинен відповісти відразу на декілька питань: чи можливо реалізувати проєкт в умовах ринку, наскільки він інноваційний, за який час окупиться та чи приноситиме стабільний дохід.

що таке бізнес план

Створити бізнес-план – це те саме, що переконатися у доцільності та розумності власної ідеї. Документ створюють задля внутрішнього та зовнішнього застосування. На етапі затвердження проєкту з його керівництвом найчастіше достатньо простого бізнес плану у форматі бліц-опису самої ідеї. Проте для розрахунку фінансово-технічної складової реалізації задуму, аналізу його здатності до виживання в ринкових умовах, доведеться попрацювати над деталізацією документа.

Ключовою метою створення такого плану є оцінка перспектив проєкту, виявлення на старті наявних підводних каменів та можливих перешкод.

Документ створюють для внутрішнього та зовнішнього користування. У першому випадку він потрібен насамперед як інструмент керування. У ньому важливо описати всі сильні та слабкі сторони підприємства та перспективи розвитку ідеї. Ознайомитися з ним корисно однодумцям, які мають чітко розуміти цілі та завдання проєкту та вирішити, як зробити внесок у його реалізацію. Внутрішній бізнес-план допомагає оцінити витрати на проєкт та необхідність залучення коштів ззовні.

Для тих, хто дасть ці кошти або надасть якусь іншу підтримку, потрібен зовнішній бізнес план. Він визначає термін окупності та потенційну прибутковість проєкту, а також відповідає на головне для інвестора чи партнера питання: чи варто вкладатися у нього? Добре складений і всебічно продуманий план є основою взаємовигідної угоди.

Презентація бізнес плану: що це і для чого потрібна?

Презентація бізнес плану – це інформаційний концентрат готового плану переважно у графічному вигляді, який може мати лише дві мети: когось переконати чи щось продати. Для зустрічі з інвестором лише бізнес-плану недостатньо. Важливо продемонструвати сильні сторони, переваги, конкурентоспроможність, привернути увагу аудиторії та зацікавити. За ці завдання відповідає презентація.

презентація бізнес плану

Бізнес план та презентація – нерозлучна парочка, яка тільки спільними зусиллями може переконати вашого партнера/інвестора ризикнути власними коштами задля реалізації запропонованої ідеї. Презентація бізнес-плану – це документ, що містить всю необхідну інформацію про проєкт переважно у вигляді графіків, схем, таблиць, що має на меті швидко донести суть інвестиційної пропозиції. Також під презентацією бізнес плану мається на увазі і виступ перед аудиторією, його захист. 

Якщо ви підготували цей план і плануєте представити його потенційному інвестору, вам обов’язково потрібна презентація, і ось чому:

 1. Презентацію можна використовувати як інструмент просування проєкту, додавши необхідні контакти, QR-коди, хештеги та ін. Сьогодні активно використовуються онлайн-формати з урахуванням вимог seo. Крім того, презентацію легше переслати та зручніше дивитися зі смартфона, ніж сам план.
 2. Презентація – ефективний спосіб містко та чітко донести інформацію. Більш як 80% знань про навколишній світ ми отримуємо за допомогою зору, а побачене запам’ятовується краще, ніж почуте. Тому ймовірність, що цифри залишаться в пам’яті вашого співрозмовника більшими, якщо вони представлені візуально. Іноді презентація є єдиним можливим варіантом ефективної комунікації, наприклад, цифрові факти про ваш проєкт краще показати, ніж описувати на словах.
 3. Презентація – відмінна шпаргалка для промовця. Звичайно, просто читати з неї текст під час свого виступу не потрібно, якщо плануєте справити враження, але схеми та таблиці на слайдах вам допоможуть згадати заздалегідь підготовлену мову.

Нерідко презентація сама замінює бізнес план через відсутність необхідності в об’ємній описовій частині. Найзручніше розробляти цей план презентацію у PowerPoint чи аналогічній програмі, функціонал якої орієнтований на візуальну систематизацію даних.

Бізнес-план: зміст і структура документа

Структура бізнес плану включає такі елементи:

 1. Резюме проєкту. У цій частині необхідно описати продукт (і в цілому, сферу діяльності) і ситуацію на ринку, перерахувати конкурентні переваги та ризики, стисло представити організаційну структуру та розподіл фінансів (інвестиційних та власних). Також можна визначити рентабельність та очікувані показники за обсягом та якістю роботи. Тобто тут має бути викладено загалом ваш бізнес план і бажано, щоб він був максимально привабливим. Хоча резюме і стоїть на початку цього плану, складати його потрібно в останню чергу, коли всі інші розділи будуть готові.
 2. Маркетингову кампанію. Тут потрібно скласти докладну стратегію просування. До неї входять: визначення цільової аудиторії, і навіть методів і вартості залучення клієнтів, аналіз ринку й конкуренції, виявлення каналів продажу, позначення етапів і термінів завоювання ринку. Важливо написати орієнтовний план вашого продажу – це допоможе виявити можливі обсяги виторгу та доходів.
 3. План виробництва товарів та послуг. Цей пункт описує організацію виробництва та особливості інфраструктури, виробничі ресурси, площі та обладнання. У ньому розписують процес виробництва та методи контролю якості. Крім того, тут потрібно подати розрахунок вкладень та амортизації. Виробничий план дає можливість зрозуміти, з якою динамікою вдасться збільшити виробництво та як краще вибудувати логістику.
 4. Організацію робочого процесу. Розділ присвячений організаційній структурі підприємства. Тут ви пишете покрокове керівництво для всіх співробітників із зазначенням завдань та термінів виконання, а також розподіляєте повноваження та відповідальність для кожного. Вибудовуєте систему контролю та розписуєте очікувані результати від роботи.
 5. Опис товару/послуги. Це потрібно для того, щоб чітко розуміти, який товар/послугу ви випускаєте та орієнтовно уявити, як виглядають ваші потенційні клієнти, створити картину цільової аудиторії. Перед цим важливо проаналізувати ринок, щоб точно знати, що ви поставлятимете унікальний товар/послугу або ж вигідно виділятиметеся серед конкурентів. Тут необхідно точно позначити: чим же ви будете краще за інших і чому клієнт захоче вибрати саме вас? Очевидно, що успіх у бізнесі має на увазі вашу конкурентоспроможність. У цій частині плану виділіть вашу унікальну торгову пропозицію (УТП) – яскраву відмінність від інших компаній або інших продуктів, за якою клієнт зможе безпомилково відрізнити вас і сказати: “Оце так!”
 6. Фінансовий план. У цьому розділі структури бізнес плану має бути представлений кошторис з детальними розрахунками собівартості продукту чи послуги, а також прибутків або збитків. Це таке докладне планування бюджету підприємства. Крім того, у ньому потрібно оцінити витрати: одноразові – на приміщення та обладнання, періодичні – на зарплату, оренду та інші платежі, сировину тощо. Тут же вказується період інвестування (приблизний), точка беззбитковості та точка окупності. Усі дані для фінансового плану беруться із фінансової моделі, порядок побудови якої ми розглянули у цій статті раніше.
 7. Перспективи розвитку та прогноз ризиків. Прогнозування результатів – важлива частина бізнес плану і його структури. Виходячи з попередніх пунктів та фінансових показників, потрібно дати оцінку вашому бізнесу. Сюди входить і прогноз руху фінансів та прогноз ризиків. Об’єктивний погляд на те, яким буде проєкт насправді – допоможе виправити недоліки. Ще важливо заздалегідь підготувати та написати способи мінімізації ризиків.

Стандарти бізнес плану UNIDO

Абревіатура UNIDO розшифровується як United Nations Industrial Development Organization, що в перекладі з англійської означає Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку. Таким чином, методологія складання UNIDO бізнес-плану — це перелік рекомендацій щодо складання такого типу плану для підприємств промислового сектору.

Бізнес план UNIDO включає такі розділи: 

 1. Резюме. Тут міститься загальна інформація про проєкт, коротка інформація про терміни кредитування, гарантії повернення, обсяги інвестицій.
 2. Основна ідея проєкту. Необхідно надати повну інформацію про компанію, галузь. Складається докладний опис перспектив розвитку. Наводяться докладні розрахунки фінансових показників, описується структура компанії, напрямок її діяльності, партнерські зв’язки
 3. Опис товару чи послуг. Розділ включає відомості про запропоновану підприємцем продукцію або послуги, з якими він виходить на ринок. Сюди належить найменування товару, показники, сфера його застосування, вивчається конкурентоспроможність, сертифікати, ліцензії.
 4. Аналіз ринку та маркетинг. Слід докладно описати ринок збуту. У цьому блоці бізнес плану ЮНІДО наводиться аналіз конкурентів, сильні, слабкі сторони, маркетингові дослідження, перспективи розвитку.
 5. План виробництва. Вказується географічне розташування компанії, наявність транспортного сполучення, комунікацій. Проводиться аналіз кадрового складу підприємства обсягу виробництва. Обов’язково слід зазначити розрахунки заробітної плати, поточних витрат на сировину та виробництво, а також надати звіт з екологічної безпеки компанії.
 6. Організаційний план. Розділ містить докладну схему організації кадрів підприємства, підрозділів, керівного складу.
 7. Фінансовий план. Тут зазначаються всі фінансові розрахунки витрат на підготовчий, основний період, податкові платежі, складається звіт про доходи, витрати, аналіз прибутку, рух грошових коштів та прогнозований баланс.
 8. Оцінка ефективності проєкту. Наводиться розрахунок ефективності нового підприємства, і навіть аналіз чутливості до різних чинників.
 9. Гарантії та ризики. У блоці необхідно вказати інформацію щодо окупності та повернення коштів. Особливе місце приділяється аналізу можливих ризиків.
 10. Додатки. Бізнес план ЮНІДО слід доповнити реєстраційними документами підприємства, кресленнями, діаграмами, схемами, розрахунками. Слід додати результати маркетингових досліджень та фінансово-економічні розрахунки.

Структура за стандартами ЄБРР

ЄБРР є найбільшим світовим інвестором, вкладаючи у перспективні підприємства як власні кошти, а й залучаючи прямі західні інвестиції.

З цією метою Європейським банком було розроблено власний стандарт такого планування, прийнятий та підтриманий 61 країною, яка бере участь у цьому проєкті.

Мінімальна сума кредиту, що видає ЄБРР, становить 5 млн євро. Тому важливо правильно скласти бізнес план ЄБРР, щоб мати всі шанси на залучення такої інвестиції у свій бізнес. Корисні шаблони документів, в тому числі й плану ЄБРР, можна знайти на офіційному сайті ЄБРР.

структура бізнес плану

Структура документа за стандартами Європейського банку містить такі блоки:

 • титульний аркуш;
 • меморандум конфіденційності;
 • вступну частину;
 • опис підприємства;
 • опис бізнес-проєкту;
 • потреби у фінансуванні;
 • додатки.

Структура бізнес плану підприємства за рекомендаціями Міністерства економіки України

Бізнес-план підприємства його структура та призначення відповідно до рекомендацій українського Міністерства економіки – це “золота середина” між світовим та вітчизняним плануванням. Згідно з запропонованими Мінекономіки Методичними рекомендаціями, у бізнес-плані компанії обовʼязково мусять бути присутні такі складові підрозділи:

 • резюме;
 • опис підприємства;
 • опис продукції/послуг, які виробляються/надаються на підприємстві;
 • детальне дослідження ринку збуту;
 • опис конкурентного середовища та сильних сторін підприємства;
 • маркетинговий план;
 • виробничий план;
 • організаційний план;
 • план охорони природного середовища;
 • фінансово-інвестиційний план;
 • ризик-аналіз;
 • бюджетно-економічну ефективність інвестицій;
 • можливі соціально-економічні наслідки.

Основні вимоги до складання бізнес плану

Важливо виділити загальні вимоги до бізнес плану, яких необхідно дотримуватися, формуючи свій документ: 

 • оформлення має бути привабливим, але не надто впадати в очі. Адже проєкт вашого бізнесу – це перше, що дізнається про вас потенційний кредитор, а тому необхідно дотримуватися прихильності до іміджу; 
 • ступінь деталізації повністю залежить від ваших цілей. При цьому не можна забувати, що в проєкті не повинно бути зайвих деталей, зате має бути структурованість, стислість і ясність думки. Оптимальний обсяг – 40 сторінок. У разі потреби документ можна збільшити до 80 сторінок або зменшити до 30; 
 • у план краще не включати жодної довідкової та другорядної інформації. Якщо її присутність все ж таки необхідна, краще винести її до додатків, обсяг яких не обмежується. Мало того, будьте готові до того, що інвестор все одно попросить додаткові відомості, а тому краще бути готовим до цього; 
 • не забувайте про стиль написання та вимоги до оформлення бізнес плану. Мова має бути зрозумілою та доступною читачеві. Ваш текст не повинен рясніти нікому невідомими термінами. Сенс викладеного має бути зрозумілий пересічному читачеві, а не лише фахівцям у цій сфері. Дотримуйтесь лаконічного переконливого стилю; 
 • вимоги до бізнес-плану передбачають використання таблиць, графіків, схем. Не забувайте, що інформація, викладена у цифрах, запам’ятовується значно краще; 
 • сам собою аналіз може бути проведено виходячи з перевірених даних. Усі прогнози та ваші припущення необхідно підтвердити посиланнями на джерела інформації; 
 • не нехтуйте обговоренням ризиків. Краще, якщо це ініціюєте ви самі, аніж незалежні експерти, залучені ззовні; 
 • план має бути максимально вичерпним, давати повне уявлення кредитору у тому, яку суму ви просите, потім її витратите, і що з цього отримає особисто він. 

Ще один важливий момент: нерідко інвестори прагнуть  для початку ознайомитися з коротким викладом проєкту, який має поміститися на двох-трьох сторінках і буде містити в собі основні тези. Не забудьте у процесі складання документа врахувати індивідуальні вимоги до бізнес плану, які висуває конкретний інвестор. І останнє – кількість розмножених екземплярів має бути достатньою. А тому не забудьте поцікавитися, скільки людей розглядатиме ваш проєкт.

Основні види бізнес-планів

Типи бізнес-планів заведено розрізняти за різними класифікаційними ознаками, які й утворюють видову класифікацію цього виду документа. Проте найчастіше в книжках з економічної теорії можна зустріти таку вибірку видів бізнес планів:

 1. Комерційно-виробничий.  Розробляється з метою обґрунтування шляхів та способів реалізації стратегії розвитку підприємства. Орієнтиром в документі є мінімізація витрат, визначення ключових показників, за якими має бути досягнуто поставлені цілі, а також акцентування уваги на потребі у залучених коштах та додаткових ресурсах. 
 2. Інвестиційний. Документ обґрунтовує доцільність будівництва нового обʼєкта чи інтеграції інноваційної технології у чинний виробничий процес з точки зору потреби у додаткових інвестиціях. Такий план виконується за стандартами кредитора. Він повинен обов’язково містити дані про вкладення власних коштів у проєкт, необхідні обсяги та умови фінансування, потенціал зростання виторгу, рентабельності, графік повернення позикових коштів.
 3. Структурного підрозділу. Створюється для пріоритизації виділення коштів з обороту компанії на конкретні відділки.
 4. Фінансового оздоровлення. Документ презентує цілі та розкриває порядок проведення санаційних робіт на підприємстві з боргами. В такому плані докладно оцінюється кризовий стан підприємства, обґрунтовуються ключові параметри, що потребують негайного оздоровлення.
 5. Реорганізації. План описує доцільність розподілу підприємства або його злиття з іншою компанією.
 6. Диверсифікації. Вони створюються здебільшого для керівництва компанії, яке прагне розвивати та масштабувати свій бізнес. Документ описує сумісність чинних та нових бізнес-сфер, що планується розвивати.

Якщо бізнес план розробляється для компанії з історією, то зазвичай до нього прикладають фінансову звітність за 2-3 попередні завершені періоди, розрахунки прогнозного балансу починають з фактичних даних на останню звітну дату і відбивають накопичені результати діяльності у фінансовому потоці.

Функції бізнес плану

Розмірковуючи про важливість складання такого плану, підприємці нерідко дотримуються погляду на його непотрібність, оскільки насправді все виявляється не так як у розрахунках на папері, і це марнування часу.

Банкіри з ними сперечаються і вимагають із заявкою на кредит докладний бізнес-план із дослідженням ринку, конкурентів, календарним планом на 7 років, описом технологічного ланцюжка, структурою собівартості та аналізом чутливості.

Як показує практика, цей план (навіть замовлений у великої четвірки) не врятує проєкт від банкрутства, якщо є вагомі причини.

Велика четвірка – найбільші у світі компанії, що надають консалтингові послуги (аудит, планування, маркетингове дослідження, структурування угод тощо): Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG.

В той самий час ринок має чимало прикладів успішних проєктів, які розпочиналися без будь-якого найпростішого плану, складеного на колінці виключно для себе.

Істина десь посередині. Для невеликого проєкту не потрібно замовляти бізнес план KPMG, а краще вибрати виконавця простіше або зробити його самостійно. При цьому документ повинен містити інформацію про проєкт без зайвої води та не бути надмірно об’ємним (не більше 30-40 сторінок, за винятком додатків).

Основні функції бізнес-плану:

 • прогнозує діяльність підприємства на певний період;
 • оцінює місце компанії над ринком серед конкурентів;
 • формує стратегію та тактику компанії на ринку;
 • залучає фінансування;
 • допомагає у координації співробітників, відділів;
 • підвищує мотивацію керівника проєкту та інших співробітників та інших.

Корисних функцій у цього плану набагато більше, і якщо до його розробки підійти не формально, а з урахуванням специфіки підприємства та поточної ситуації на ринку, він може стати корисним інструментом реалізації стратегії та досягнення поставлених цілей, а також контролю за виконанням показників.

Популярні питання

Що здатний оцінити менеджер за допомогою бізнес плану?

Бізнес план може бути використаний менеджером підприємства з метою оцінки адекватності запропонованої стратегії розвитку, оцінити фактичні результати діяльності компанії за певний період та прийняти рішення відносно необхідності розширення чинного бізнесу.

У чому цінність бізнес плану?

Цінність бізнес плану визначається тим, що він:

– дає можливість визначити життєздатність майбутнього підприємства в умовах конкуренції;
– містить орієнтири, відповідно до яких підприємець діятиме на етапі становлення підприємства;
– є важливим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.-

Хто складає бізнес план?

Бізнес плани розробляються під керівництвом перших осіб чи власником підприємства. Планування, зазвичай, здійснюється економістами-плановиками функціональних підрозділів підприємства. Написанням документа також може зайнятися зовнішній консультант. Нерідко фахівець, який не має жодного відношення до компанії, створює більш реалістичні плани. Це зумовлено тим, що спеціаліст покладається виключно на сухий фактаж і уникає зайвого оптимізму під час прогнозування продажу та інших показників.

Замовити бізнес план

Зробити бізнес-план можна самостійно, але цього потрібні великі знання у різних галузях підприємництва. Можна запросити консультанта, тільки в цьому випадку не варто повністю віддавати йому кермо влади і чекати на готовий результат. Разом з ним потрібно вдаватися у всі цифри, графіки, таблиці та висновки. 

Якщо у вас не буде уявлення про те, що написано в документі, ви не зможете відповісти на запитання інвесторів та партнерів. Адже бізнес-план відбиває ступінь вашої компетентності — це той самий одяг, за яким зустрічають. В такому випадку найкращим рішенням буде купити бізнес план. Інтернет-агенція понад 5 років займається створенням документів з бізнес-планування і готова допомогти вашому підприємству у масштабуванні та екологічному розвитку.

Догори