Вимоги до Дипломної Роботи 2023: Бакалавра та Магістра

Для успішного завершення навчання у ВНЗ необхідно написати та захистити дипломну роботу. Щоб впоратися з цим завданням, потрібно знати вимоги до дипломної роботи 2023. При цьому враховуйте, що вони відрізняються для бакалавра та магістра, а також періодично змінюються, доповнюються та ускладнюються

Загальні вимоги

Вимоги до оформлення дипломної роботи стосуються її структури, змісту, розміру, кількості використаних джерел. В цілому вони загальні для магістра та бакалавра, але є певні відмінності. Для початку потрібно ознайомитись із загальними вимогами, а якщо немає часу – замовити дипломну роботу.

загальні вимоги до дипломної роботи 2023

Оформлення тексту

Текст повинен бути написаний шрифтом “Times New Roman”, при цьому розмір шрифту індивідуальний для різних частин дипломної:

 • Для основного тексту – 14;
 • для підзаголовків – 15;
 • для заголовків – 16.

Міжрядковий інтервал повинен становити 1,5, поля: ліве, верхнє та нижнє – 2 см, праве – 1 см. Нумерацію сторінок потрібно ставити в верхньому правому куті.

Структура дипломної роботи

Структура дипломної роботи протягом тривалого часу залишається стандартною для всіх ВНЗ країни. Робота повинна складатися з:

 • Титульного листа;
 • змісту на наступній сторінці;
 • переліку умовних значень (якщо вони є);
 • основної частини (вступ, розділи, висновки в кінці кожного розділу);
 • загального висновку;
 • списку з використаною літературою.

Кожен структурний елемент повинен починатися з нової сторінки.

Якими повинні бути структурні елементи дипломної роботи?

Якщо взяти за основу вимоги до дипломної роботи 2023, структурні елементи повинні бути такими:

 1. Титульна сторінка. Оформляється за встановленим ВНЗ шаблоном.
 2. Зміст. Має складатися з назв розділів з позначенням нумерації сторінок.
 3. Перелік умовних значень. Може складатися з розшифрування скорочень, термінів та понять.
 4. Основна частина. Має складатися з вступу, основних пунктів з підпунктами та висновками. До кожного розділу важливо зробити окремий висновок. При цьому в кінці роботи висновки не повинні повторюватися.
 5. Загальні висновки. У цьому розділі не можна цитувати. Висновки повинні відповісти на питання, запропоновані у вступі.
 6. Список використаної літератури. Його потрібно складати в алфавітному порядку. Вказувати джерела слід спочатку кирилицею, а потім латиною. Якщо в списку більше ніж п’ять електронних джерел (сайти та інше), тоді їх потрібно оформлювати окремим списком з відповідною назвою.

У вступі (основна частина) потрібно подати загальну характеристику роботи в наступній послідовності:

 1. Актуальність теми (тут слід позначити важливість досліджуваного процесу або явища).
 2. Мета дослідження (формується відповідно до теми дипломної роботи).
 3. Об’єкт дослідження (процес або явище).
 4. Предмет дослідження (конкретна задача в рамках досліджуваного процесу або явища).
 5. Методи дослідження (важливо не тільки перерахувати методи, але й вказати, для чого який конкретно використовувався).
 6. Наукова цінність отриманих результатів (вказуються відмінності отриманих результатів від відомих раніше).
 7. Практичне значення отриманих результатів (вказується, в яких сферах можуть використовуватися результати дослідження).
 8. Апробація отриманих результатів (можна написати, на яких наукових конференціях оголошувалися результати дослідження).

Чим відрізняються вимоги до дипломів магістра та бакалавра?

У загальних рисах вимоги до дипломної роботи бакалавра та вимоги до дипломної роботи магістра однакові. Але є відмінні вимоги, без яких роботи не приймуть.

Вимоги до дипломної роботи бакалавра

Обсяг роботи бакалавра повинен складати 50-70 сторінок. В цю кількість не входять список використаних джерел та інші додаткові сторінки.

Кількість використаних джерел в роботі бакалавра – 25-30. Якщо джерел більше, можна вказати тільки найважливіші або всі. Головне, щоб ця частина роботи не була надто об’ємною.

Вимоги до дипломної роботи бакалавра дозволяють вивчати об’єкт дослідження поверхнево. Внаслідок цього і досягається менший обсяг сторінок.

Вимоги до дипломної роботи магістра

Обсяг роботи магістра повинен становити не менше 70-90 сторінок. Кількість використаних джерел визначається з розрахунку по одному на кожну сторінку.

В ході написання теорії та практики потрібно зробити примітки на джерела. До приміток викладачі ставляться особливо прискіпливо.

Беручи до уваги вимоги до дипломної роботи магістра (дивіться приклад таких вимог), ми розуміємо, що об’єкт дослідження потрібно описувати максимально докладно. Наприклад, якщо ваша професія пов’язана з фінансами та ви досліджуєте підприємство, потрібно брати до уваги його діяльність за 5 років мінімум.

Висновок

Вимоги до залікових робіт магістра та бакалавра багато в чому схожі. Відмінності стосуються тільки обсягу та заглибленості в тему. Оскільки магістр – це вищий освітній ступінь, до диплома магістра пред’являються більш жорсткі вимоги.

Поширені питання

Де взяти методичні рекомендації до написання диплома?

Вищі навчальні заклади викладають подібну інформацію на особистих сайтах. У методичному збірнику повинні бути присутніми: обсяг, структура, технічний регламент, кількість джерел, допустимий відсоток унікальності.

Де перевіряти унікальність роботи?

Для перевірки унікальності існують спеціальні онлайн-сервіси. Керівництво ВНЗ має право вибрати конкретний сервіс на свій розсуд.

Що буде, якщо робота не відповідає вимогам?

З великою ймовірністю її доведеться повністю переробляти. Роботу, яка не відповідає загальноприйнятим вимогам, не приймуть.

Догори