Вимоги до Оформлення Дисертації 2023: Кандидатської та Докторської

Дисертація – це наукова робота, що захищається автором для отримання наукового ступеня. Це серйозне, багатокомпонентне та складне дослідження, на написання якого йде далеко не один місяць. При цьому вимоги до оформлення дисертації 2023 трохи змінилися, що ще більше ускладнює завдання. Цих вимог (до слова, вони різні для кандидатських та докторських дисертацій) потрібно дотримуватися обов’язково, інакше ВАК просто не допустить до захисту наукової роботи.

Вимоги до оформлення дисертації 2023

Кандидатська дисертація: основні вимоги

Оформлення кандидатської дисертації регламентується ВАК та здійснюється відповідно до встановлених стандартів. За останні роки ці стандарти істотно не змінювалися. Основні вимоги до наукової роботи перераховані нижче.

Кандидатська дисертація – вимоги:

 1. Друкований вигляд.
 2. Структурованість складових елементів роботи.
 3. Дотримання вимог Державного стандарту при оформленні складових елементів роботи.
 4. Формат сторінки 2,5/1/2 см, інтервал 1,5, розмір тексту 14.
 5. Наявність підтвердження унікальності (робота перевіряється на антиплагіат за допомогою спеціальних онлайн-сервісів).
 6. Наявність опублікованих в рецензованих журналах статей автора наукової роботи. Економістам, гуманітаріям, культурологам потрібно опублікувати не менше 3-х статей, а працівники інших освітніх галузей можуть обійтися 2 статтями.

Крім вимог до оформлення дисертації, окремо пред’являються вимоги до керуючого. Вченим керівником може називатися людина з вченим ступенем та спеціальністю, близькою до дослідницької діяльності здобувача. У керівника проєкту повинні бути статті в ВАК-журналах, а також один із напрямів його діяльності повинен бути пов’язаний з науковими дослідженнями. Таким чином, вимоги до дисертації 2023 не особливо перевершують вимоги до наукового керівника.

Обсяг основного тексту для кандидатської роботи

Якщо опиратися на вимоги до оформлення дисертації 2023, обсяг основного тексту кандидатської роботи повинен становити 100-160 сторінок формату А4. В цей об’єм не входять: титульна сторінка, зміст, список джерел.

Докторська дисертація: основні вимоги

Вимоги до оформлення дисертації доктора практично аналогічні вимогам до кандидатської роботи. Але докторська робота має зовсім інший, надвисокий рівень складності. Тому в ній більше вимог, обов’язкових до виконання за стандартами ВАК.

Докторська дисертація – вимоги:

 1. Результати докторської роботи повинні стати досягненням науки.
 2. Захист наукової роботи можливий лише у тому випадку, якщо її окремі частини будуть опубліковані в журналах, рекомендованих ВАК, у вигляді офіційних дослідницьких статей.
 3. Робота повинна бути зроблена повністю самостійно без допомоги колег.
 4. Кожне звернення автора до чужих досліджень та розробок потрібно підкріплювати посиланням на джерело.
 5. Підсумкова мета повинна бути придатною для практичного застосування.

Згідно з вимогами до дисертації доктора, претендент, який вибрав гуманітарний напрямок, повинен мати не менше 16-и публікацій в наукових журналах. Якщо тема дослідження не пов’язана з гуманітарними науками, достатньо 10-и публікацій. Публікації повинні бути розміщені виключно у виданнях, які підтримуються ВАК.

Особливих вимог до наукового керівника у випадку з докторською дисертацією немає. Ним може стати будь-який доктор наук, спеціальність якого перегукується з тематикою дослідження.

Претендувати на докторську ступінь можуть виключно фахівці, які захистили кандидатську дисертацію та отримали відповідний науковий статус.

Обсяг основного тексту для докторської роботи

Основний текст докторської наукової роботи повинен займати 260-300 сторінок формату А4. В цей об’єм не входять: титульна сторінка, зміст, список джерел.

Загальні вимоги до оформлення дисертації

Загальні вимоги до оформлення дисертації стосуються її складу. У складі роботи повинні бути:

 • Титульна сторінка;
 • перелік абревіатур та скорочень, які використовувалися в тексті, з розшифруванням;
 • зміст з назвами розділів та відповідною нумерацією сторінок;
 • основна частина, розділена на глави та підрозділи;
 • список використаних при написанні джерел;
 • список доповнень, розміщених в алфавітному порядку.

Робота (як докторська, так і кандидатська) повинна бути унікальною. Чим вище буде унікальність, тим менше підозр виникне у перевіряючої комісії.

Мінімальний відсоток унікальності наукової роботи – 80%. Сервіс для перевірки унікальності вибирає ВАК. Претендент може використовувати будь-які спеціалізовані сервіси, оскільки результати перевірок будуть приблизно однаковими.

Висновок

Якісний, повністю унікальний матеріал ще не гарантує допуск до захисту дисертації. Незалежно від рівня якості, потрібно приділяти увагу відповідності роботи загальноприйнятим вимогам. Докторська та кандидатська роботи повинні бути написані грамотно та стилістично правильно, оформлені відповідно до вимог ВАК, і тільки тоді можна розраховувати на успіх. Якщо сумніваєтеся у своїх силах, ви можете звернутися за допомогою в написанні наукової роботи до професіоналів. Вони виконують завдання з урахуванням ваших персональних вимог оперативно та якісно.

Поширені питання

Що таке ВАК та які її основні функції?

ВАК – це Вища Атестаційна Комісія, яка організовує та контролює процес написання, проводить експертизи та досліджує проблеми наукових робіт. У повноваження даного органу входять: видача дипломів кандидатів та докторів наук, позбавлення наукових ступенів та звань, аудит атестаційних справ, аналіз актуальності нових кандидатських та докторських наукових робіт.

Як вибрати наукового керівника для написання роботи?

Зазвичай наукового керівника призначає атестаційна комісія. Здобувач наукового ступеня вправі підбирати для себе фахівця виходячи з його зацікавленості в темі дослідження, наявності у нього успішного досвіду захисту наукових робіт, а також власних, запатентованих винаходів та розробок.

Як вибрати університет для захисту кандидатської роботи?

Вибирати університет потрібно в залежності від спеціальності, на базі якої буде складатися наукова робота. Найчастіше претенденти на науковий ступінь залишаються на тій же кафедрі, де здавали свої дипломні та курсові роботи.

Догори