Вимоги до Реферату 2023

Рефератом вважається незначною студентською роботою у порівнянні з курсовими або дипломними роботами. Тому й уваги до його написання ми приділяємо менше і часто не дбаємо про оригінальність тексту і стрункості композиції – банально забуваємо про актуальні вимоги до реферату 2023, що діють в Україні. Однак, написання реферату – це невіддільна частина навчального процесу. Працюючи над ним, ми в першу чергу формуємо навички для створення більш серйозних робіт. Саме тому написати реферат якісно потрібно вміти.

Що таке реферат?

Перед тим, як розглянути етапи написання реферату, нумо з’ясуймо, що ж ховається за цим словом.

Слово “реферат” походить від латинського “доповідати”, “повідомляти”. У “Словнику методичних термінів” Е. Р. Азімова реферат визначається як вид письмового повідомлення, виклад основних думок повідомлення, об’єднаних однією темою, їх систематизація, узагальнення й оцінка.

Тобто, в рефераті не повинні копіюватися слово в слово книги та статті, адже він не є конспектом. Виходячи з того, що реферат – це важлива систематизація інформації, в ньому не може бути тільки одне джерело, інакше це буде доповідь. І нарешті, реферат покликаний узагальнювати отриманий з джерел матеріал, а не оглядати самі книги, інакше це буде рецензія.

Метою написання реферату служить більш глибоке розуміння теми. Крім того, коли ми працюємо над рефератом, у нас виробляються навички організованості та цілеспрямованості, що корисно не тільки в навчанні.

Загальні вимоги до реферату 2023 в Україні

 • Мова – державна.
 • Стиль – науковий.
 • Послідовність – логічна.
 • Формат сторінок – А4.
 • Шрифт та розмір – Times New Roman, 14.
 • Міжрядковий інтервал – полуторний.
 • Обсяг реферату: 5-10 стор. (шкільний), 10-20 стор. (студентський), 15-30 стор. (для вступників в аспірантуру).
 • Поля: ліве поле – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм (або 25 мм і 20 мм відповідно, в залежності від умов навчального закладу).
 • Простий план – 3-4 розділи.
 • Список джерел – 10-15 найменувань.
 • Заголовки розділів пишуться – ВЕЛИКИМИ літерами.
 • Заголовки підрозділів пишуться – Маленькими літерами (крім першої).
вимоги до реферату 2023
Вимоги до Реферату 2023 в Україні

Обираємо тему

Тепер нумо сформулюймо тему. Іноді викладач дає її конкретно вам, іноді пропонує вибрати з великого списку тем, а іноді залишає за вами повну свободу вибору, лише б реферат був в рамках програми досліджуваного курсу. При виборі теми головне – керуватися власною зацікавленістю. Якщо тема близька і цікава, написання реферату по ній буде йти швидко і з задоволенням, навіть якщо по суті своїй вона глибше і складніше інших.

Також слід врахувати наявність літератури. Якщо є час подумати, краще відзначити для себе дві-три теми й пошукати вже наявні напрацювання дослідників. На яку тему буде багато якісного матеріалу, ту і вибирайте.

Підбираємо матеріал

Тепер зупинимося докладніше на підборі матеріалу.

Найсучасніший і “ледачий” спосіб підбору літератури – Інтернет. Для пошуку інформації входимо на сайт одного з визнаних пошукових систем, таких як Google, Yahoo та інші, і водимо ключові слова по нашій темі. Краще всього шукати не просто будь-яку інформацію на дану тему, а електронні версії підручників та наукових статей. У цьому випадку інформація буде правдивою і справді науковою. Всі знайдені в Інтернеті статті та розділи книг слід зберігати в одній папці, чітко називаючи кожен джерело, хоча завжди є спокуса швидше скопіювати й лише зберегти з тією назвою, що була. Надалі це заощадить час при пошуку потрібного тези.

Не варто нехтувати бібліотекою, адже найчастіше саме там можливо знайти основний матеріал, а інформація із всесвітньої павутини стане допоміжною. Крім книг бажано використовувати періодичні видання. Важливо, щоб інформація була актуальною, а підручники – сучасні. По мірі освоєння теми й набору потрібної інформації, починає формуватися умовний план реферату. Коли весь матеріал підібраний, приступаємо безпосередньо до написання.

Вимоги до реферату – Структура реферату

Обсяг реферату зазвичай становить 7-15 сторінок, в окремих випадках до 20-30. У стандартному рефераті вимоги традиційно складається з декількох частин:

 • Титульний аркуш;
 • зміст або план (також рекомендуємо ознайомитися як зробити зміст у Ворді);
 • вступ;
 • основна частина;
 • висновок;
 • список використаної літератури.

Розглянемо докладніше кожну з частин.

Титульний аркуш. При оформленні титульного аркуша враховуються лише вимоги до реферату вашого навчального закладу, адже форма може різнитися. Щоб потім не переробляти, краще заздалегідь попросити зразок оформлення у свого викладача. Оформлювати титульний аркуш потрібно гранично уважно, щоб не було помилок. Якщо всередині роботи помилки можуть залишитися непоміченими, то “обличчя” реферату повинно бути бездоганним. Номер сторінки на титульному аркуші не ставиться.

Зміст до реферату містить перелік розділів, підрозділів і номери сторінок до них. Часто замість змісту, вимагають написати план. План може бути простим, коли потрібно пронумерованим списком перерахувати назва параграфів реферату, і складовим, коли крім параграфів вказують і їх підпункти.

Вступ зазвичай складає сторінку-півтори. Головна його мета – ввести читача в суть проблеми. У вступі обґрунтовується вибір теми (чим вона важлива), її актуальність. Обкреслюємо цілі та завдання роботи. Якщо це необхідно, робимо короткий огляд використаних джерел. Якщо спочатку написати вступ не вийшло, це можна зробити після написання висновку, коли всі думки систематизовані та отримали остаточне оформлення.

Структура і ознаки реферату – Wikipedia

Основна частина. Перед тим, як приступити до написання основної частини, необхідно визначитися з назвами глав і параграфів – основні вимоги до реферату. Далі слід вибудувати ланцюжок викладу, щоб не порушити послідовності думок і не відступити від заданої теми. Максимально освітлюйте головні аспекти, в основній частині реферату потрібно викласти основні концепції, викладені в джерелах. Обов’язково посилайтеся на автора, якщо використовуєте цитати: це показник вашої наукової “підкованості”. При цитуванні оформляються посилання. Існує декілька варіантів їх оформлення, наприклад, виноски можуть виноситись у кінець сторінки, а можуть зазначатися коротко у квадратних дужках номер джерела в списку літератури та вихідну сторінку цитати ([10, с. 355]), тому уточнити їх оформлення краще заздалегідь.

Висновок. У висновку у стислій формі наводяться загальні підсумки щодо головної теми, а також викладається власний погляд на проблему та її вирішення.

Список використаної літератури, або бібліографія – це систематизоване складання списку використаних джерел. Іншими словами, ті відомості, за якими навіть стороння людина зможе відшукати конкретну книгу. Список складається в алфавітному порядку на останній сторінці та має чіткі правила – вимоги до реферату.

Книги потрібно оформляти так:

№ п/п Автор(и). Заголовок. – Місце видання: Видавництво, рік видання. – Сторінки.

Періодика:

Автор(и). Заголовок //Назва журналу (газети). – Рік. – Номер. – Сторінки статті.

Тепер, коли реферат написаний, уважно перечитайте його два-три рази й переконайтеся, що логіка викладу не порушена. Якщо ви нічого не втратили й правильно оформили свою роботу – будьте впевнені, ваші старання не залишаться без уваги, і реферат буде оцінено на “відмінно”!

Вимоги до реферату: найбільш поширені запитання

В якому стилі писати реферат?

Будь-який реферат завжди треба писати виключно в науковому стилі.

Які виступи потрібно робити в рефераті?

Від лівого поля – 30 мм, від правого – 15 мм, зверху та знизу – 20-25 мм (в залежності від вимог навчального закладу).

Скільки розділів має бути в рефераті?

Для написання будь-якого реферату достатньо 3-4 розділи.

Скільки джерел потрібно для написання реферату?

Усього заведено використовувати, для написання реферату, від 10 до 15 джерел.

Якими літерами писати заголовки розділів і підрозділів реферату?

В рефераті для розділів використовують тільки великі літери, для підрозділів – маленькі, с першими заголовними.

Догори