Що Таке Дипломна Робота?

Дипломна робота – це письмове дослідження на тему, що відноситься до спеціальності студента, в якому необхідно продемонструвати відповідність освоєних знань та практичних умінь державним освітнім стандартам. Написання диплому – складний та трудомісткий процес, що вимагає багато часу. З ним справляється далеко не кожен, тому нерідко замовити дипломну роботу доводиться замовляти у професіоналів. Диплом повинен відповідати загальноприйнятим вимогам, інакше його просто не приймуть і доведеться переробляти.

Алгоритм написання дипломної роботи

дипломна робота це етапи написання

Написання диплому складається з наступних етапів:

 1. Прикріплення до наукового керівника. Керівником може бути викладач випускаючої кафедри.
 2. Вибір теми. Її можна вибрати із запропонованих варіантів або запропонувати свою.
 3. Затвердження теми. Затвердити її може тільки науковий керівник.
 4. Отримання завдання.
 5. Складання та затвердження плану роботи.
 6. Підбір літератури. Список літератури теж потрібно затверджувати у керівника.
 7. Написання та оформлення роботи.
 8. Підготовка доповіді та пакету супроводжувальної документації до захисту.
 9. Нормоконтроль (перевірка) та безпосередньо захист диплома.

Тільки при дотриманні цієї послідовності дій можна все зробити правильно.

Структура роботи

Основна частина диплому повинна складатися з 3-х розділів:

 1. Перший (не менше 3-х параграфів) – аналіз теоретичної інформації з відповідних джерел. При цьому розкриваються центральні поняття, суть явища або процесу, різні точки зору на об’єкт дослідження.
 2. Другий (не менше 3-х підрозділів) – в цьому розділі наводяться факти та проводиться аналіз проблеми. Він повинен містити статистичні довідки з характеристиками даного явища, тенденції та недоліки його стану/розвитку.
 3. Третій (не менше 3-х параграфів) – розробка способів розв’язання проблеми. При написанні цього розділу використовується база даних з другого та теоретичні дані з першого розділів.

На завершення складаються: висновок, введення, остаточний список використаної літератури та блок з додатками.

Як оформити диплом?

Університети та інститути обов’язково надають студентам методичні збірники з основними вимогами до диплома. Середньостатистичні вимоги виглядають так:

 • обсяг від 50 до 120 сторінок (без урахування списку літератури);
 • кількість джерел – більш як 30 (велика частина повинна бути виданнями не старше 5-ти років);
 • шрифт «Times New Roman» чорного кольору (для тексту розмір 14, для підзаголовків – 15, для заголовків – 16);
 • інтервал 1,5;
 • поля 2 см зліва, внизу та зверху, а також 1 см праворуч;
 • односторонній друк;
 • унікальність – від 80% для гуманітарних наук, від 75% для точних.

Дипломна робота бакалавра та дипломна робота магістра: в чому різниця?

Бакалавр – це фахівець, готовий виконувати роботу за фахом, в тому числі керівну. Магістр – це додатковий вищий ступінь. В нашій країні для отримання престижної посади краще освоювати ступінь магістра.

Дипломна робота бакалавра відрізняється від дипломної роботи магістра деякими критеріями, а саме:

Розміром

Дипломна робота бакалавра не вимагає особливо ретельної обробки теорії, тому на результати дослідження досить відвести 50-70 аркушів стандартного формату А4. Дипломна робота магістра повинна складатися з 100-120 аркушів мінімум.

Структурою

Обидві описані роботи мають загальну структуру:

 • теоретична частина;
 • аналітична частина;
 • частина з рекомендаціями.

В роботі бакалавра в другому та третьому розділах можна зробити опис досліджуваної ситуації. Магістру таке неприпустимо.

Кількістю літератури

У дипломній роботі магістра має бути наведено не менше 100 джерел, при цьому під час написання теорії та практики потрібно робити примітки на використану літературу. Перевіряючі до приміток відносяться з надмірною прискіпливістю. Деякі навіть вимагають їх наявності на кожному аркуші. До бакалаврської роботи не пред’являються такі жорсткі вимоги, тому кількість джерел можна зменшити.

Об’єктом дослідження

Бакалавр може провести поверхневе вивчення об’єкта. Магістр повинен виконати повноцінний аналіз розглянутого об’єкта. Наприклад, якщо ваша спеціальність пов’язана з фінансами і ви досліджуєте підприємство, то для роботи бакалавра достатньо проаналізувати два-три роки діяльності цього підприємства, а для диплома магістра – п’ять років.

Рекомендаційною частиною

Робота магістра на третину повинна складатися з рекомендацій щодо поліпшення поточної ситуації. І важливо, щоб ця інформація мала практичний характер.

Висновок

Отже, дипломна робота – це відповідальний крок на шляху до здобуття вищої освіти, без якого неможливо обійтися. Написати диплом за пару ночей без особливих зусиль нереально. Якщо сумніваєтеся у своїх можливостях, тоді краще приступайте до створення роботи якомога раніше або подбайте про те, щоб її написали професіонали.

Поширені питання:

Чим дипломна відрізняється від проекту?

Диплом пишуть переважно студенти, які вивчають природничі, гуманітарні, суспільні науки або освоюють творчі професії. Проект пишуть випускники технічних ВНЗ та прикладних спеціальностей. Він містить розрахунки, що підтверджують запропоноване автором вирішення конкретних практичних завдань, або елементи проектування.

Де взяти методичні рекомендації з вимогами?

Таку інформацію ВНЗ, як правило, викладають на своїх офіційних сайтах.

Чи обов’язково перевіряти диплом на антиплагіат?

Обов’язково! У будь-якому сучасному ВНЗ така перевірка проводиться для кожної прийнятої роботи. Не варто покладатися на випадок та сподіватися, що вас «пронесе».

Догори