Курсова Робота: Розглядаємо Детально

Визначення курсової роботи

Що ж це за курсова така і чому вона створює стільки головного болю студентам? Поняття курсова робота – це щось середнє між рефератом і дипломною роботою. Бажано обрати тему курсової в залежності від майбутньої теми дипломної роботи, щоб спростити свою роботу надалі. Написання курсової роботи, це перший дослідницький досвід, ось що таке курсова, і чому так важливо постаратися в ній розібратися та професійно написати курсову роботу. Це не просто етап в процесі навчання, який треба пройти швидше, – це важливий досвід, який в майбутньому обов’язково може стати в пригоді.

Курсова робота – це завдання, яке виконується студентами вищих, а також середньо-спеціальних навчальних закладів, зазвичай на другому та третьому курсах (а іноді і на першому курсі) у вигляді рефератів, на старших – у вигляді дослідницької роботи. Часто курсові роботи виконують з предметів, які є основними за фахом.

курсова робота це
Курсова робота – це

Якщо виразитися іншими словами, то курсова робота – це виконана самостійно письмова робота з певної наукової (теоретичної, прикладної) проблеми, в якій відображається здатність студента асимілювати досвід, накопичений у певній сфері наукового знання.

Курсова являє собою наукову роботу, в якій присутні елементи дослідження, аналізу і висновків. Не менш важливо все правильно викласти, так щоб все було максимально зрозуміло. У процесі написання використовуються різні джерела інформації, завдяки чому з’являється вміння логічно викладати інформацію в систематизованому вигляді. Крім цього важливо дотримуватися структури і стандартів оформлення.

За своїм змістом курсові роботи діляться на три категорії:

  • науково-дослідні
  • звітні
  • розрахунково-графічні.

Вимоги до написання курсової роботи

Курсова робота виконується на аркушах формату А4, обсягом 25-35 сторінок та подається в паперовому варіанті та на електронному носії у форматі Word з наступними параметрами сторінки: верхнє і нижнє поля – 2 см; ліве 3 см; праве 1 см – ознайомтесь на цій сторінці про більш детальні про вимоги до курсової роботи. У вашій праці повинна бути нумерація сторінок (внизу сторінки по центру), рисунків і таблиць (вирівнювання – по правому краю сторінки). Список літератури наводиться в кінці рукопису в алфавітному порядку за прізвищами авторів відповідно до прийнятих стандартів бібліографічного опису (див.: Список використаної літератури). Цікаві дані про вимоги до курсових робіт в КПІ можна переглянути тут.

категорії курсових робіт
Категорії курсових робіт

Оформлення тексту

Під час написання повинні використовуватися тільки 2 основних шрифти: Times New Roman та Arial. Розмір шрифту основного тексту – 14 кегль з одинарним міжрядковим інтервалом; число місяць і рік пишуться не скорочено (31.12.2011), а повністю (31 грудня 2011 р.).

Для додавання смислових акцентів до тексту можуть бути використані різні прийоми виділення тексту: болдом чи курсивом. Ці прийоми слід застосовувати стримано і, тільки при необхідності, з дотриманням єдиного стилю. Не можна використовувати виділення тексту підкреслюванням. Назви хімічних елементів, математичних символів і вітамінів слід набирати латинськими літерами.

У курсовій роботі повинні використовуватися автоматичні переноси, а також автоматичні нумеровані і марковані списки.

Таблиці, малюнки та схеми

Таблиці в тексті або додатку до нього повинні мати заголовки, на кожну таблицю в тексті повинне бути посилання. Таблиці повинні набиратися наступним чином: Меню > Вставка > Таблиця > Вставка таблиці.

Ілюстрації повинні мати порядковий номер і назви. На кожну ілюстрацію в тексті повинне бути посилання. Всі ілюстрації повинні бути надані в оригінальному вигляді.

Використання спеціальних символів

Спеціальні символи (грецькі літери, , », 3, ® , ± і т.п.) і особливі літери іноземних мов (ü, é, ø, ç, š, Å, æ, ß і т. п.) вставляються наступним чином: Меню > Вставка > Символ.

Звичайні лапки в українській мові набираються «ялинками», в англійських словах “лапками”. Якщо зустрічаються лапки в лапках, то вони набираються наступним чином «Брауні — це „щось“ дуже солодке та неповторне». Не можна набирати лапки за допомогою ком або апострофів.

Основне про курсову роботу

Якщо коротко, то кожному студенту потрібно знати про курсову наступні загальні дані про курсову – це робота, яка представляється в друкованому вигляді з дотриманням правил оформлення. Обсяг курсової роботи 25 і більше сторінок тексту. Повністю оформлена курсова робота повинна складатися з: титульного аркуша, змісту, введення, основного тексту, висновку, списку літератури і додатків. Обов’язково потрібно дотримуватися вимог до написання курсової роботи, та добре знати про особливості використання символів та таблиць – це не так вже й складно.

Популярні питання про курсову роботу

Що таке курсова робота?

Курсова робота – це завдання для студентів “Вищів” та середньо-спеціальних навчальних закладів, що потребує виконання здругого курсу та часто з основних за фахом предметів.

Як додати таблицю в курсову роботу у Ворді?

Дуже просто: Меню > Вставка > Таблиця > Вставка таблиці

Як вставити спеціальний символ в курсову у Ворді?

Спеціальні символи додаються так: Меню > Вставка > Символ

Як потрібно вказувати дату в курсовій роботі?

Число місяць і рік в курсовій пишуться не скорочено (24.08.1991), а повністю (24 серпня 1991 р.)

Які категорії курсових робіт існують за своїм змістом?

Існують усього 3 категорії: звітні, науково-дослідні, розрахунково-графічні.

Догори