Що Таке Магістерська Робота?

Магістерська робота є результатом науково-дослідної діяльності та демонструє здатність автора аналізувати складні наукові завдання, а також вирішувати їх за допомогою авторських підходів та розробок. Від диплома її відрізняє обсяг, високі вимоги до змісту та розширений бібліографічний список. Написання магістерської – складний процес, що вимагає поглиблених знань та досвіду. Іноді краще замовити магістерську роботу у професіоналів.

Що таке магістерська робота: характерні риси

Магістратура є наступним етапом навчання після бакалаврату та важливим містком в науковий світ та аспірантуру. На завершення навчального процесу студенти пишуть спеціальну роботу з однойменною назвою. Магістерська робота менш складна, ніж кандидатська чи докторська дисертація, але все ж має підвищений ступінь відповідальності. Її характерними рисами є наступні:

 • глибина дослідження;
 • оригінальність та індивідуальність;
 • поєднання теоретичних знань з науково-практичною діяльністю;
 • практична цінність результатів;
 • наявність полемічних та дискусійних матеріалів;
 • відображення наукової позиції автора.

Магістерська робота – це відносно новий формат, який з’явився у зв’язку з переходом на Болонську систему навчання. Вимоги до роботи в різних навчальних закладах відрізняються. У деяких ВНЗ (Wiki) характеристики магістерської за складністю ближче до дисертацій, в інших університетах робота більше схожа з дипломом.

Зміст та обсяг

Магістерська робота повинна включати наступні розділи:

магістерська робота розділи
 1. Титульний лист, оформлений згідно з науковим стандартом.
 2. Введення з описаним завданням, новизною та актуальністю дослідження, а також об’єктом та предметом дослідження.
 3. Основну частину, розбиту на логічні розділи та підрозділи. Кожен підрозділ повинен закінчуватися чітко сформульованим висновком.
 4. Висновок з підбиттям підсумків.
 5. Повний бібліографічний список використаних літературних джерел.

Робота може також мати розділи з додатками: таблицями, схемами, малюнками та іншим наочним матеріалом.

Магістерська робота не має суворих, чітко встановлених вимог до обсягу. Загальноприйнятим вважається обсяг від 70 до 100 сторінок. Роботи з гуманітарних та економічних дисциплін можуть бути більше – до 150 сторінок.

Особливі вимоги пред’являються до бібліографічного списку. Ідеально, якщо кількість використаних літературних джерел відповідає кількості сторінок в роботі. Ця рекомендація також поширюється на кандидатську та докторську роботи.

Етапи написання магістерської

Магістерська робота пишеться досить довго. Цей процес включає наступні етапи:

 1. Вибір теми. Кращим рішенням буде звернення за порадою до наукового керівника. Також як тему можна використовувати поглиблене дослідження питання, над яким працювали в дипломі. У другому варіанті потрібно врахувати основне завдання описаної роботи – новизну дослідження. Інформація не повинна повторюватися.
 2. Складання плану. План-проект повинен містити докладний список з послідовністю проведення всіх робіт.
 3. Складання списку використаних джерел. Для цього можна використовувати праці авторитетних учених, наукові статті з популярних спеціалізованих видань, актуальну інформацію.
 4. Роботу над дисертацією. Текст потрібно писати відповідно до необхідної структури. Робота не повинна суперечити нормам та стандартам. Для успішного захисту необхідно також приділити достатньо уваги підготовці наочного матеріалу – плакатів, моделей, слайдів. Останній етап може займати від 6-и місяців до 1 року.

Висновок

Що таке магістерська робота, ви вже знаєте, і тепер можете повною мірою оцінити всю відповідальність та складність процесу її створення. Магістерська робота є обов’язковим кроком для випускника, який бажає присвятити себе науці. Захистивши її, здобувач може продемонструвати вміння проводити дослідження на обрану тему із застосуванням інноваційних, авторських походів, створення висновків та, тим самим, вказати на свою цінність, унікальність та перспективу. Отже, він стає бажаним кандидатом на будь-які наукові та профільні посади. Магістерська робота, це квиток в науковий світ.

Поширені питання

Де брати інформацію для написання роботи?

Які джерела можна використовувати, під час написання магістерської: законодавчі акти, архівні документи, книги, твори, праці успішних вчених, наукові статті, словники, опубліковані доповіді, тези, автореферати, монографії, дисертації.

Як скласти план роботи?

За стандартний план-проект можна використовувати цей:

1. Зміст.
2. Введення, в якому ставиться завдання, описується мета і методи її досягнення.
3. Теоретична частина.
4. Практична частина та підсумок.
5. Висновок.
6. Список літератури.
7. Додатки.

Що таке автореферат?

Автореферат магістерської роботи – це супровідна документація, яка необхідна для подальшого захисту роботи. В авторефераті коротко та аргументовано викладається суть проведених досліджень, отриманих результатів (без використання додаткової інтерпретації даних). Рекомендований обсяг – до семи сторінок формату А4.

Догори