Що Таке Монографія?

Монографія – це наукова публікація, присвячена поглибленому вивченню конкретної теми. Монографія може містити нові гіпотези, концепції, теорії. Вона максимально детально та всебічно розглядає проблему, демонструючи глибокі знання та вміння автора робити наукові дослідження. Написання монографії – складний та кропіткий процес, який часто вимагає професійної допомоги, тому іноді дійсно краще купити монографію в фахівців.

монографія це

Особливості та суть

Монографія – це важлива робота, основним завданням якої є демонстрація нових рішень та концепцій для розвитку науки. Її написання є обов’язковим для майбутнього дисертанта. Потенційний дисертант повинен створити не менше двох таких праць, і це, не враховуючи опублікованих в наукових журналах статей.

На відміну від статті, наукова монографія повинна супроводжуватися списком джерел та рецензією авторитетних вчених, діяльність яких пов’язана з досліджуваною темою. Публікацію необхідно видати тиражем не менше 500 примірників. Отже, її побачить величезна кількість читачів. Ось чому так важливо підійти до її написання з усією відповідальністю.

Монографія може бути написана одним або кількома авторами. У другому випадку кожен автор може згадати її у своїй дисертації. Щоб опублікувати наукову працю, потрібно отримати рецензію авторитетних вчених. Надалі ця рецензія буде позитивною рекомендацією при прийомі кандидата на посаду викладача, доцента або професора у вищому навчальному закладі.

Основні вимоги

Монографія може бути орієнтована на широке коло читачів або на конкретне наукове товариство. У першому випадку інформацію потрібно викладати у максимально доступній та зрозумілій формі. Основні вимоги до наукової роботи:

 1. Максимальне розкриття конкретної теми. При цьому потрібно використовувати дослідження автора. Якщо робота виконується кількома авторами, між усіма її главами та розділами має бути логічний зв’язок.
 2. Відсутність розбіжностей із загальноприйнятими науковими теоріями. Робота не повинна суперечити загальноприйнятим теоріям, але може демонструвати новий погляд на досліджувану проблему.
 3. Відповідність результатів експериментів досліджуваній темі. Вся подібна інформація повинна стосуватися обраної теми.
 4. Короткий перелік використаних джерел. Всі джерела повинні підкреслювати важливість досліджуваної теми. В них не повинно бути суперечливих концепцій.

Для написання монографії автору рекомендується ознайомитися з загальноприйнятими вимогами та нормами. Можна розглянути вже опубліковані роботи, а також порадитися з науковим керівником.

Види та відмінності

види могонрафії

Публікація може бути:

 • Авторською (індивідуальною) – науковий твір, написаний одним автором без втручання сторонніх осіб, в якому повинні бути результати проведених наукових досліджень.
 • Колективною – робота, складена двома та більше авторами. Знайти співавторів для створення публікації можна на спеціалізованих форумах або в наукових колах.

Для чого потрібна наукова монографія?

Монографія виступає підсумковою стадією дослідження. Також вона доводить компетентність автора в досліджуваному питанні та наближає його до отримання наукового ступеня. На хорошу публікацію в майбутньому можуть посилатися інші вчені, що підвищує авторитетність автора та вагомість його думки.

Як публікація вплине на наукову кар’єру?

Написання такої роботи є обов’язковим для претендента на ступінь кандидата або доктора наук. На хорошу публікацію будуть посилатися вчені та наукові видання. Таким чином можна прославитися та заробити бажану репутацію. А репутація, своєю чергою, позитивно вплине на кар’єрне зростання.

Що таке монографія колективна та в чому її суть?

Колективна монографія (Wiki) пишеться декількома авторами спільно. Основна її суть – розгляд досліджуваної теми «під різними кутами». Співпрацюючи з більш досвідченими колегами, молоді вчені можуть заявити про свої дослідження широкій аудиторії внаслідок просування роботи авторитетом цих колег. Публікація колективної роботи в престижному виданні істотно збільшить коло наукових зв’язків.

Створення окремої глави в науковій праці можна прирівняти до написання своєї роботи. Тому статус такої публікації набагато вище, ніж звичайної статті в науковому виданні або збірнику.

Найважливіші рекомендації при створенні публікації

При написанні монографії потрібно керуватися наступними правилами:

 1. Назва повинна бути короткою, простою та зрозумілою для будь-якого читача.
 2. Оформляти роботу потрібно чітко згідно  з затвердженими вимогами.
 3. Блок «Зміст» складається з урахуванням номерів сторінок кожного структурного елементу роботи для зручності навігації по тексту.
 4. Всі таблиці, малюнки, діаграми та графіки обов’язково підкріплюються посиланнями на них.
 5. Кожну абревіатуру потрібно розшифровувати відразу ж після першого згадування в тексті.
 6. Перед відправленням роботу потрібно ретельно перевірити на наявність помилок. Вони неприпустимі.

Висновок

Тепер ви знаєте, що таке монографія. Цінність та актуальність такої роботи важко переоцінити. Якщо ви хочете досягти успіхів у науковій діяльності, довірте написання праці досвідченим фахівцям. Таким чином ви зможете заощадити час та отримати результат, який повністю відповідає очікуванням.

Поширені питання

Як скласти назву?

Назва повинна складатися з 5-6 слів, які узагальнено описують предмет дослідження.

Який обсяг прийнятний для публікації?

Оптимальний обсяг – мінімум 10 листів.

Який шрифт використовувати?

Зазвичай наукові роботи пишуться шрифтом Times New Roman 14.

Догори