Вимоги до Курсової Роботи 2023

Вимоги до оформлення курсової роботи 2023

Курсова робота – це різновид наукової роботи, а значить, її оформлення і зміст повинні підкорятися певному регламенту. Цей регламент прописаний у вишівських методичних рекомендаціях, вищим орієнтиром для яких служать державні стандарти ДСТУ 3008-95 до документації та звітів у сфері науки та техніки, а вже коли й чому потрібно здавати курсову (як вид контролю з боку державного законодавства) можна ознайомитись на сайті Ради.  До речі, замовити курсову роботу можливо прямо в нас. Правила оформлення курсової роботи дійсні з 1995 року, а розробляли ці вимоги до курсової роботи спеціалісти відділу стандартизації технічного центру НАН України, Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, а також Інституту прикладної інформатики Київської міської державної адміністрації.

Мета написання курсової роботи – це закріплення студентом знань, отриманих в ході навчального процесу з пройденого предмету. Завдяки курсовій роботі, викладачеві легше перевірити якість отриманих студентом знань і здатність застосовувати ці знання до вирішення професійних завдань.

Теми курсових робіт затверджуються на відповідній кафедрі, доводяться до відома студентів, де вони, як правило, вибирають вподобану тему. Якщо студент був відсутній в цей час, тоді йому тема призначається (з числа тих, що залишилися). Буває що теми роздають за списком без права вибору.

Особливості структурування та оформлення курсової роботи багато в чому залежать від конкретної дисципліни. Так, у правознавстві замість посилань прийнято використовувати зноски. Дисципліни технічного характеру передбачають обрамлення робочого аркушу у рамку і курсова робота має бути з супровідним кресленнями, створеними в спеціалізованих програмах або з допомогою олівця і лінійки.

Порада для студента:

Не варто забувати, що весь теоретичний матеріал необхідно унікалізувати, тобто викласти своїми словами. В іншому випадку робота буде визнана плагіатом і не допущена до захисту. При цьому в різних Вишах, а іноді й на різних кафедрах одного навчального закладу, використовуються різні системи перевірки, тому краще відразу уточнити, якою системою користується науковий керівник та чи вимоги до курсової роботи актуальні та не відрізняються від загальноприйнятих.

Загальні вимоги до курсової роботи 2023

 • Формат – вертикальний, А4;
 • Розмір літер – 14;
 • Шрифт – Times New Roman;
 • Міжстроковий інтервал – 1.5;
 • Об’єм курсової роботи – 15…20 сторінок;
 • Відступ абзацу – 1.5 см;
 • Вирівнювання – по ширині;
 • Поля зліва – 2.5 см до 3 см;
 • Поля праворуч – 1см;
 • Поля внизу і вгорі – 2см.
Оформлення курсової роботи 2023
Вимоги до курсової роботи 2023

Мінімальний обсяг тексту – 15 аркушів, максимальний – 45 аркушів, популярний – 15-20 аркушів. Назви розділів і підрозділів слід виділяти жирним.

Тримаючи в голові вимоги до оформлення курсової роботи, слід пам’ятати, що титульний лист не підлягає нумерації. Там наводять найменування вузу (з зазначенням міста) і дисципліни, тип і тему роботи, курс і назву кафедри, ім’я студента і його педагога, а також рік створення курсової.

Що ми ще знаємо про вимоги до курсової роботи? До нумерації аркушів приступають, починаючи з другого. Цифри заведено розміщувати в правому куті аркуша вгорі. Другий лист, як робиться, містить план курсової.

На вступ слід закладати 1 сторінку мінімум. Там дається стисла характеристика змісту і структури тексту, його завдання і цілі, предмет і об’єкт вивчення, ступінь його вивченості в національному і міжнародному масштабі, а також актуальність проблеми.

Всі глави слід планувати приблизно однаковими по довжині. Якщо глави курсової розбиті на підрозділи, підрозділи повинні починатися на тому ж аркуші, що і попередня частина.

Курсова робота оформлення: з хімії, історії, граматики, англійської мови або чого б то не було, передбачає відповідність роботи найважливішого критерію: унікальності. При написанні наукової праці плагіат неприпустимий, так само як і перенасиченість тексту прямими цитатами з джерел.

Вимоги до курсової роботи: структура

структура - вимоги курсової роботи 2023
Структура курсової роботи
 • Зміст;
 • Вступ до курсової роботи;
 • Основна частина (поділена на розділи та підрозділи);
 • Висновок;
 • Оформлення курсової роботи: література та перелік використаних джерел.

Порада для студента:

По суті курсова робота – це та ж дипломна, тільки менше рази в 3 за обсягом, і найчастіше, дипломна робота пишеться на підставі курсових, тому якісне опрацювання цих етапів дозволить заощадити свій час і нерви в майбутньому – залишиться тільки об’єднати все в дипломі.

Питання з оформлення курсової роботи

Навіщо потрібна курсова робота?

Курсова робота націлена на формування вміння шукати і осмислювати потрібну інформацію, що виходить за рамки списку обов’язкової літератури, а також грамотно і чітко викладати отримані результати.

Які основні вимоги до курсової роботи: до шрифту, абзаців та об’єму?

Для оформлення курсової роботи використовують шрифт Times New Roman з розмиром 14, з 1,5 міжстроковим інтервалом, відступами абзаців 1,5 см, а також об’ємом 15-20 сторінок.

З якої сторінки потрібно починати нумерацію в курсовій роботі?

Зазвичай, нумерацію починають з другої сторінки. Цифри розміщуються в правому верхньому куті сторінки вгорі. 

Висновок

Отже, оформлення курсової роботи – процес довгий і трудомісткий. Тому на улюблені запитання студентів про те, як написати курсову швидко і як написати курсову за одну ніч, існує єдина чесна відповідь: “Ніяк”. Курсовик, який заслуговує позитивної позначки, пишеться не менше, ніж за кілька тижнів вимагає вкладення сил і часу.

Догори