Правильне Оформлення Реферату

Реферат (від латинського refero – повідомляю) – короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічної доповіді змісту наукової праці (праць), літератури за темою.

Це самостійна науково-дослідна робота студента, де розкривається суть досліджуваної студентом проблеми, виклад матеріалу носить проблемно-тематичний характер, показуються різні точки зору, а також власні погляди на проблему.

Павильне оформлення реферату: зміст реферату має бути логічним, обсяг реферату коливається від 5-10 (шкільний), 10-20 (студентський) до 15-30 (для вступника в аспірантуру) машинописних сторінок.

Перш ніж вибрати тему і перейти до оформлення реферату, визначте свій інтерес, над якою проблемою ви хотіли б попрацювати, більш глибоко вивчити, і сформулюйте її. Перед початком роботи над рефератом слід намітити невеликий план і підібрати літературу. Перш за все, скористайтеся літературою, рекомендованою навчальною програмою, а потім розширте список джерел, не забудьте використовувати реферативні та спеціальні журнали, де ви знайдете новітню наукову інформацію.

Буває, що студент приносить викладачеві прекрасний, глибокий, відмінно розкриваючий тему реферат, а викладач загортає роботу через неправильне оформлення реферату. Особливо прикро отримати такий сюрприз перед самим заліком або іспитом, на який без зарахованого реферату не допускають. Так що оформлення реферату – це не дрібниця.

оформлення реферату та структура реферату
Оформлення реферату: структура

Втім, в правилах оформлення реферату немає нічого складного. Проблеми зазвичай виникають у першокурсників, які просто поки ще не знають, як правильно оформити реферат (тому, що полінувалися це з’ясувати до здачі іспиту або заліку). Але ця стаття допоможе тим, хто не взяв на кафедрі методичку і задумався про реферат та його оформлення в ніч перед здачею роботи – погодьтеся, поширена ситуація для звичайного студента!

Оформлення реферату та структура

  • Титульний аркуш.
  • План-зміст.
  • Вступ. Дається постановка питання, пояснюється вибір теми, її актуальність і значимість, вказуються мета і завдання реферату, дається характеристика використовуваної літератури.
  • Основна частина. Складається з декількох розділів. Кожен розділ основної частини розкриває окрему проблему або одну з її сторін і логічно є продовженням попереднього.
  • Висновок. Підводяться підсумки або дається узагальнений висновок по темі реферату, даються рекомендації.
  • Бібліографія.

При розробці реферату використовуються не менше 8-10 різних джерел. Допускається включення таблиць, графіків, схем. Обов’язково ознайомтесь з вимогами до реферату.

Реферати представляються, як правило, в друкованому вигляді на одній стороні аркуша формату А4; повинні бути передбачені поля: ліве поле – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 25 мм (або 25 мм і 20 мм відповідно, в залежності від умов навчального закладу).

При роботі з літературою та оформленні реферату бажано дотримуватися рекомендацій, викладених нижче для підготовки курсової роботи.

Критерії оцінки реферату

При оцінці вашої праці викладача цікавить:

  • відповідність темі;
  • глибина опрацювання матеріалу;
  • правильність і повнота використання джерел;
  • оформлення реферату.

На розсуд викладача реферати можуть бути заслухані і обговорені на семінарах, а також може бути використано індивідуальну співбесіду викладача зі студентом.

Висновки та рекомендації

Отже, студент, який жодного разу в житті не писав реферат – не студент. Справа в тому, що написання подібного роду проектів якраз і характеризує учня вищого навчального закладу. У школі все було просто: трохи полазив в Інтернеті, дещо підправив – і реферат і його оформлення готове. На жаль, в університеті здати реферат не так-то просто.

Не варто забувати про те, що реферат – не творча робота, а просто систематизація знань, які ви повинні знайти в книгах. Який з цього випливає висновок? Правильно – пішки в бібліотеку. Там ви зможете знайти все те, що вам потрібно. Крім того, дуже корисно буде звернутися до публіцистики. Студенти зазвичай не дуже старанні, в результаті чого викладачі з року в рік читають одні й ті ж реферати, списані зі старих підручників. Хочете трохи зламати цей стереотип? Тоді вам потрібно набрати якомога більше журналів і статей, що допоможе знайти унікальну інформацію.

Непогано було б звернутися і до допомоги Інтернету, благо що для студентів там зараз просто рай – величезна кількість інформації по будь-якій темі. Однак, не варто захоплюватися Всесвітньою павутиною: не забувайте, що в інтернеті інформація ніким не перевіряється, тому там може бути багато помилок. Та й викладачі не дуже люблять, коли реферати завантажені з Інтернету.

Тепер кілька слів про те, що саме писати і яке оформлення реферату потрібне. Вам необхідно розкрити тему роботи, показати, що вона собою являє. Не варто зачіпати її актуальність, висловлювати свою думку з приводу тієї чи іншої точки зору теж не потрібно – для цього у вас є курсова робота, де ви будете змагатися в багатослівності. Реферат потрібен саме для висвітлення різноманітних думок, для зібрання їх воєдино, але ніяк не для їх оцінки. До слова, потрібно пам’ятати і про те, що реферат не повинен бути дуже великим.

Викладачі не люблять читати багатосторінкові праці “ні про що”. Набагато краще буде, якщо ви напишете коротко, але по справі, як-то кажуть – “без води”. Викладач також оцінить, якщо у вашому рефераті будуть присутні якісь малюнки, таблиці, схеми або діаграми – це додасть вам +100 до карми. Це виразно покаже, що ви поставилися до справи серйозно і вивчили великий обсяг матеріалу. Однак знову-таки захоплюватися не варто: реферат, що складається цілком з малюнків, жоден педагог не прийме.

Будьте уважні і з оформленням реферату, тому як багато викладачів люблять чіплятися саме до виду роботи. До слова, не забувайте про те, що в кінці роботи обов’язково повинен бути висновок. Це дуже важливий пункт, про який багато хто навіть не підозрюють.

Ви не повинні висловлювати свою точку зору, це зовсім не важливо, але аналізувати позицію вам потрібно, і тому в кінці обов’язково напишіть хоча б півтори сторінки власного аналізу обраної теми. Це не так вже й складно: просто подивіться пункти роботи і постарайтеся коротко їх охарактеризувати. Отримані характеристики і зробіть своїм висновком. Викладач буде задоволений такою роботою не менше – ніж ви хорошою оцінкою.

Окрему увагу хотілося б приділити і тому факту, що захищати роботу вам не доведеться, а це значить – все те, що ви хочете сказати, найкраще викласти в роботі. Викладач побачить те, що ви старалися – і точно поставить вам вищий бал, а якщо ви почнете доводити, що “мали на увазі зовсім інше”, то це явно йому не сподобається.

Популярні питання

Якого обсягу має бути реферат?

5-10 сторінок – шкільний, 10-20 – студентський, 15-30 сторінок – для вступника в аспірантуру.

Якою має бути структура реферату?

Структура реферату має бути наступною: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновок, бібліографія.

Що викладач перевіряє в рефераті?

Викладач звертаю увагу на наступні моменти, при перевірці реферату: оформлення реферату, чи відповідає реферат темі, глибину опрацювання матеріалу та правильність використання джерел.

Догори