План та Зміст Курсової Роботи: Оформлення та Відмінності

Перед початком будь-якої роботи рекомендується складати план, адже за допомогою добре складеного плану можна структурувати і розкладати по поличках всю інформацію. Вже після написання, формується зміст курсової роботи, який виглядає дуже близьким до плану.

З нашої статті ви дізнаєтесь, чим відрізняється план від змісту, а також як оформити зміст курсової роботи. Якщо не встигаєте написати курсову – ознайомтеся з тим, що робити в такій ситуації тут.

Що таке план курсової роботи?

Формально план курсової роботи являє собою приблизний зразок її майбутнього змісту, який, після завершення написання всіх розділів за загальноприйнятими правилами оформлення, розміщується відразу за титульним листом. Незважаючи на явну зовнішню схожість, сутнісна різниця між ними досить значна. План намічає програму дослідження, а зміст резюмує його і допомагає читачеві зорієнтуватися в письмовому поданні підсумків праці.

Розробка структурної схеми проекту і тактики дій для її реалізації – наступний крок після вибору теми, обґрунтування її актуальності та підбору джерел. Фактично план курсової роботи – це наукове прогнозування ходу і результатів заходів, вжитих студентом для досягнення заявленої мети дослідження, яке оформляється у вигляді короткого опису логічної послідовності етапів його проведення.

план та зміст курсової роботи
Структура плану курсової роботи

Основні функції плану курсової роботи

  • сприяє точному визначенню розмірів роботи;
  • допомагає писати по суті і не виходити за рамки позначеної теми;
  • скорочує період збору необхідних вихідних даних.

Щоб краще уявити проблеми даної теми, спростити аналіз підібраної літератури, уникнути диспропорції складових частин і прогалин або повторів у викладі, складається розгорнутий план з виділенням параграфів і деталізацією їх смислової наповненості.

Універсальний шаблон плану курсової

  • Вступ – тут слід розкрити актуальність теми (аргументовано обґрунтувати її вибір), сформулювати цілі і завдання, написати про використані методи дослідження
  • Основні розділи (мінімум два): I розділ – містить пояснення термінів курсової, огляд джерел, аналіз теоретичних сторін теми; II розділ – докладний розбір об’єкта і предмета
  • Висновок – підводяться підсумки

Це спрощений алгоритм, який адаптується під конкретний вид курсової роботи і масштабність дослідження. Зміни стосуються основної частини. Кількість глав в ній може збільшуватися, а їх вміст – істотно варіюватися. Якщо проект має практичну спрямованість, друга і наступні глави будуть включати опис прикладних розробок. Коли курсова виключно теоретичного характеру, вони присвячуються поглибленому академічному розгляду теми або презентації принципово нового підходу до її вивчення.

Що таке зміст курсової роботи?

Зміст курсової роботи являє собою перелік розділів із зазначенням сторінок, на яких вони розташовані. Зміст оформлюється не тільки для курсової, а й для будь-яких робіт обсягом більше 10 сторінок, так як це полегшує пошук потрібного розділу. Як правильно оформити зміст до курсової роботи – ми підготували для читачів інструкції зі створення змісту у різних версіях Ворду.

Особливості змісту курсової

Зміст курсової роботи являє собою план, в якому перераховуються всі пункти, що входять в цю працю. Як зробити зміст курсової роботи – за рахунок чіткого структурування. Так викладач з перших хвилин ознайомлення з роботою бачить, які розділи включені, чи відповідає зміст темі курсової і чи повністю вона розкрита.

Зміст курсової роботи зазвичай включає в себе кілька глав, кожна з яких ділиться на параграфи. Кожна глава і параграф повинні бути логічно пов’язані з іншими частинами роботи. Назви глав (параграфів) повинні являти собою закінчену думку, що відображає розглянуті в даній частині курсової роботи (про курсову на Wikipedia) аспекти.

Небажано, щоб Назва будь-якої глави (параграфів) змісту за своїм формулюванням повністю збігалася з темою роботи, так як в цьому випадку інші розділи стають зайвими (тема розкрита в одному розділі). Так само як і найменування параграфів не повинні дублювати найменування глав.

Формулювання найменувань розділів, що наводиться в змісті, повинна повністю збігатися з заголовками відповідних розділів в тексті роботи.

Для виділення структури проекту і її відображення в змісті необхідно грамотно використовувати нумерацію. Глави нумеруються цифрами 1, 2, 3 і т.д., а номери підрозділів записуються двома числами: перше число – це номер глави, а друге – порядковий номер розділу. Перше і друге число поділяються точкою без пробілів.

Популярні запитання, стосовно плану і змісту курсової роботи

Як написати план курсової роботи?

План курсової має включати в себе: вступ, мінімум 2 розділи, а також висновки.

З чого складається зміст курсової?

Зміст включає кілька глав, кожна з яких ділиться на параграфи.

Чим відрізняється зміст курсової роботи від плану?

План складається перед початком курсової роботи, а зміст формується з назв глав та параграфів вже готової курсової. Зміст резюмує дослідження, а план намічає його програму.

Що таке план курсової роботи?

План курсової роботи – це приблизний зразок її майбутнього змісту.

Догори