Реферат: Визначення та Основні Види

Реферат – це невелика письмова робота переважно теоретичного характеру. У ній учень або студент демонструє, наскільки добре освоєний матеріал, а також свою здатність застосовувати отримані знання для науково-дослідницької діяльності. Суть такої роботи – короткий виклад великого обсягу інформації на задану тему. При написанні тексту потрібно звертати увагу на стиль подачі матеріалу, рекомендовані джерела та багато іншого. Залежно від цього визначається вид реферату.

реферат це

Відмінні особливості

Реферат – це робота на 15 сторінок приблизно (може бути й більш об’ємною, наприклад, 20-25 листів, якщо це екзаменаційна робота). Складається вона з:

 • Титульного аркуша з інформацією про навчальний заклад, предмет, який вивчається, обрану тему, автора, викладача;
 • змісту, в якому перераховані назви розділів та відповідна їм нумерація сторінок;
 • введення з інформацією про цілі, об’єкт або предмет дослідження;
 • основної частини, розділеної на глави (як правило, досить 2-3 розділів, які додатково можна поділити на невеликі параграфи);
 • висновку, який містить дуже короткі підсумки проведеної роботи (висновок можна описувати своїми словами або взяти найважливіше з основного тексту, в залежності від стилю роботи);
 • списку використаної літератури (вказувати потрібно всю літературу, в тому числі і електронні джерела, якщо такі використовувалися при написанні роботи).

Сучасний реферат – це ще й розділ з посиланнями на дослідження по заданій темі, який можна зробити останнім. Посилання можуть вести на онлайн-сторінки з об’ємними таблицями та малюнками, які перевантажували б основний текст. Об’ємні таблиці та малюнки не варто роздруковувати та вкладати в роботу, а якщо всі ці правила та вимоги здаються вам важкими – варто замовити реферат в професіональних фахівців, серед яких є викладачі, професори, академіки.

А тепер розглянемо основні види рефератів, популярні серед студентів та школярів сьогодні. Такі роботи часто задають в старших класах школи та ВНЗ різної спрямованості.

Види рефератів

 1. Науковий. Він аналізує певну проблему, відрізняється неупередженістю та точною інтерпретацією інформації. Така робота пишеться в науковому стилі без художніх фраз та зворотів. Як зразок наукового стилю можна використовувати будь-яку технічну літературу – підручники, інструкції, дисертації. Інформація викладається чітко та послідовно, може бути розбавлена ​​формулами або визначеннями, при цьому кожна викладена думка повинна бути аргументованою. Висновок не повинен містити особисту думку автора. У висновку потрібно викласти лише основні моменти дослідження.
 2. Художній. Такі роботи зазвичай не задаються студентам точних технічних спеціальностей. Їх пишуть переважно гуманітарії, філологи, культурологи, учні театральних ВНЗ. Стиль викладу може бути абсолютно вільним, в тексті можна використовувати художні фрази та словесні звороти. Також можна використовувати фразеологізми, побутові назви речей та подій, місцевий діалект. У висновку можна описати свою думку.
види рефератів

Художня робота відрізняється від наукової меншою скутістю в рамки. Тому її унікальність повинна бути вище. У науковій роботі неможливо домогтися 100-відсоткової унікальності через використання цитат, понять, класифікацій, формул.

Різновиди за способом подачі інформації

За способом подачі інформації заведено розділяти такі види робіт:

 1. Репродуктивний реферат. У подібній роботі аналізується лише одне джерело. Після детального аналізу автор повинен своїми словами сформулювати висновки. Оформити роботу можна у вигляді конспекту з основними положеннями заданої теми, або ж у вигляді резюме – короткий переказ підручника.
 2. Продуктивний реферат. У такій роботі, крім аналізу заданого матеріалу, потрібно викласти особисту думку автора. Автор може вказувати свої власні рекомендації або висновки. Продуктивні роботи можна оформляти у вигляді доповіді або огляду. У перерахованих варіантах повинна бути об’єктивна оцінка відібраного та проаналізованого матеріалу, доповнена думками та трактуванням автора.

Види рефератів за призначенням

За призначенням класифікуються:

 • Загальний реферат. У загальному рефераті автор публікує інформацію для широкої цільової аудиторії. Така робота повинна бути корисною та пізнавальною для будь-якого читача.
 • Спеціалізований реферат. У спеціалізованому рефераті інформація призначена для конкретної цільової аудиторії – людей, які займаються певним видом діяльності, пов’язаним з темою роботи.

Види за кількістю джерел

У цьому контексті роботи можна розділити на наступне різноманіття:

 1. Монографічний реферат. При його написанні використовується лише одне джерело, наприклад, книга, підручник або наукова стаття.
 2. Фрагментарна робота. За основу беруться фрагменти наукової статті, окремий абзац підручника або фрагмент тексту з книги.
 3. Оглядовий реферат. Для написання використовується кілька джерел, пов’язаних з темою. Інформація з них аналізується та порівнюється. Таким чином формується огляд призначеної теми.

Види рефератів по повноцінності дослідження

За повноцінністю дослідження робота може бути:

 • Орієнтовною – містить лише основні моменти дослідження, може нести тезовий характер;
 • інформативною – аналізує велику кількість інформації з різних джерел та деталізує основні моменти, доповнений даними, що сприяють глибшому розумінню теми.

Висновок

При написанні реферату пам’ятайте, що ви це робите не для викладача, а для себе, в першу чергу. Таким чином ви розвиваєте навички грамотного та ефективного викладу думок, навчаєтесь переробляти великі обсяги інформації, вибираючи тільки найцінніше та значуще. Написання подібних робіт допоможе надалі у будь-якій сфері професійної діяльності. І важливо пробувати братися за різні види рефератів (Вікіпедія), щоб остаточно зрозуміти, чим вони відрізняються один від одного.

Якщо не виходить писати реферати самостійно, можна довірити роботу професіоналам. В такому випадку вдасться заощадити час та зусилля. При цьому якість роботи не розчарує.

Поширені запитання

З чого почати роботу над рефератом?

Для початку потрібно вибрати тему із запропонованих викладачем варіантів. Нерідко можна вибирати довільну тему на свій розсуд. Потім потрібно зібрати літературу з відповідною інформацією. Як літературу можна використовувати різноманітні монографії, збірники, довідкові видання, статті із журналів та газет, а також сучасні онлайн-джерела.

Як оформити роботу?

Текст краще оформляти в стилі «Times New Roman», розмір шрифту – 14. При цьому слід встановити інтервал 1,5, а також поля 2 см зліва, внизу, зверху, 1 см праворуч. Писати краще на одній стороні аркуша. Кожен новий розділ потрібно починати на новому листі.

Чи будуть перевіряти роботу на унікальність та чи можна завантажити готову роботу з Інтернету?

Не всі викладачі перевіряють роботи на унікальність. Але не варто покладатися на випадок та сподіватися, що вам пощастить. Краще написати унікальний текст, в якому не доведеться сумніватися. Таким чином ви уникнете зайвих ризиків та гарантовано заробите хорошу оцінку.

Догори