Список Використаної Літератури до Дипломної Роботи

Після того, як написаний основний текст, настає час оформити список літератури в дипломі.

Список використаної літератури – вимоги до якості

Для початку перевірте його якість. Що це означає?

Існують особливі вимоги до оформлення літератури, які мають бути використані при написанні дипломної роботи

 • Достовірність. Вся інформація має братися з робіт авторів, які є фахівцями, вченими, або з офіційних джерел: сайта державної статистики, оригіналу звіту організації і т. д.
 • Актуальність. Всі матеріали по темі дослідження мають бути актуальними. Тобто закони, що діють, статистика – сучасною, а теорії не спростованими. Наукові керівники вимагають використання літератури, виданої в останні три-п’ять років, щоб дипломна робота була актуальним дослідженням.
 • Співвідношення публікацій, підручників та інтернет-ресурсів. Цього правила ви не знайдете в методичних рекомендаціях у главі, присвяченій як правильно оформляти список використаної літератури. У кожного наукового керівника свій погляд на це, залежить від особистих переконань і специфіки теми дипломних. Хорошим тоном вважається написання робіт на підставі переважно підручників, монографій, наукових публікацій. А на ресурси інтернету відводиться не більше чверті списку. Це не означає, що треба проводити дні і ночі в бібліотеці, щоб знайти потрібний матеріал. В Інтернеті відшукаються всілякі наукові посібники, статті, підручники та дисертації по вашій темі.
список використаної літератури - вимоги
Список використаної літератури – вимоги до оформлення

Радимо звернути увагу на такі ресурси:

 1. Гугл Академія, де шляхом введення ключових слів або теми, виставлення основних параметрів, буде підібрана прекрасна колекція наукових статей.
 2. E-Library – ще одне зібрання наукових статей, а також авторефератів і дисертацій.
 3. Сайти з колекціями підручників, посібників з усіх дисциплін. Електронний формат дозволяє зручно копіювати інформацію.
 4. Наукова періодика України – сайт, де знайдуться всі дані про видання, включаючи посилання на його електронну версію. Особливо зручний тим, що всі джерела оформлені за ГОСТом, дані можете без змін копіювати список використаної літератури.

Самостійне оформлення списку літератури

Другий важливий аспект того, як оформити список літератури в дипломній роботі, це використання посилань або виносок.

Посилання це вказівка в квадратних дужках порядкового номера джерел зі списку, сторінки, на якій знаходиться наведена інформація.

Виноска це надрядковий знак в кінці цитати, який вказує на короткий опис використаної літератури внизу сторінки. Поставити його самостійно й додати інформацію зможете завдяки функції “Посилання” вашого текстового редактора, наприклад, у Ворді. Вимоги до оформлення дипломних свідчать, в тому числі оформлення літератури, що наявність виносок в роботі не скасовує необхідність написати список літератури.

Перевірте, чи містить дипломна робота посилання на всі наведені першоджерела, нічого не забуто або не зазначено зайвого. Під час оформлення списку літератури, для збільшення списку і надання вагомості дослідженню, часто вказується та література, яка в реальності не була використана. А значить, дипломна робота не містить посилання. Виявити це дуже легко.

Написання переліку робиться двома методами:

 • По мірі появи книги, статті, ресурсу в тексті дослідження.
 • За першими літерами прізвищ авторів, назв книг.

З першим методом все зрозуміло. При використанні другого, який сьогодні найчастіше потрібен у ВУЗах, врахуйте, що написання теж виконується в певному порядку:

 • Закони та нормативно-правові акти по мірі зменшення їх важливості. Наприклад, спочатку Конституція, а потім кодекси, закони, укази і т. д.
 • Вітчизняні автори та публікації. Іноді опис першоджерела має такий вигляд: Операційний менеджмент: підручник / під ред. А. О. Даннікова. – М: Інфра-М, 2018 – 654 с. При складанні списку за алфавітом орієнтуємося на слово “Операційний”, раз авторство зазначено вже після назви книги.
 • Іноземні автори та їх наукові праці.
 • Ресурси Інтернету по перших буквах заголовків статей, назв документів.

Дипломна робота може бути оформлена за традиційним або новітнім вимогам. Список використаної літератури за новими правилами легко зробити самостійно.

Цікаво знати!

Чи складно почати писати дипломну анотацію самостійно? На початку диплома присутній такий документ, як анотація. Анотація потрібна для того, щоб у стислій формі відобразити зміст проекту. Це не розгорнута характеристика виконаної роботи, а своєрідна підказка шукає інформацію про те, чи варто приділити даній дипломній роботі особливу увагу, чи присутній в ній необхідна читачеві інформація

Берете стандартний опис і викидаєте всі зайві тире і повтори.

Наведемо приклад, як виконати написання самостійно

 • Книга: Петров А. Д. Управління персоналом: навч. посіб. Пітер: Світоч, 2017. 456 с.
 • Стаття: Московець П. К. Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку сільській продукції. Агросвіт. 2018. №12. С. 7-34.
 • Ресурс Інтернету: Що таке ферма майнера. URL: https:// (дата звернення 10.02.2021). Дата – це момент, коли було виконано написання ділянки диплома з використанням ресурсу.

Список використаної літератури: популярні питання

Як оформити список використаної літератури до диплому?

Правильне оформлення списку літератури можна побачити на прикладі з нашого сайту.

Які існують основні вимоги до оформлення списку літератури?

Усього виділяють 3 основні вимоги до оформлення списку літератури до диплому: достовірність джерел, їх актуальність, а також дотримання співвідношення друкованих джерел до онлайну.

Які існують методи сортування переліку джерел?

Існують два методи: по мірі появи статті, книги аборесурсу в тексті дослідження;
за першими літерами прізвищ авторів або назв книг.

Догори