Як Написати Висновок до Курсової Роботи

Висновок до курсової роботи це одна з її структурних частин, яка виділяється в змісті та по тексту окремим розділом під назвою “Висновок” в якій описують підсумки про виконану роботу.

Обсяг висновку до курсової роботи становить 2-3 сторінки

Слово “Висновок” пишеться з нового листа в самому верху сторінки посередині. Розділ не ділиться на підрозділи. Оформлення, нумерація, розмір шрифту, абзаци та інтервали цього розділу ні чим не відрізняється від основного тексту роботи.

Що таке висновок до курсової роботи
Що таке висновок до курсової роботи

Висновок до курсової роботи є однією з важливих частин роботи на яку звертають особливу увагу при її перевірці оскільки саме в ньому описуються результати роботи. Якщо немає часу, ви можете купити курсову роботу на нашому сервісі.

Точно так само як і Вступ, Висновок до курсової роботи має бути на 100% авторським без жодних посилань і цитат і базуватися тільки на результатах виконаної роботи.

Для того що б висновок до курсової роботи не суперечив змісту, його необхідно писати відповідно до цілей і завданнями описаними у Вступі, так само враховувати висновки до курсової роботи по кожній главі. У завершенні можна позначити наміри щодо вивчення даної проблематики та його напрямки.

Починається висновок з того, що ми описуємо досягнуті в процесі виконання курсової роботи поставлені цілі й завдання? Не зайвим у висновку буде в черговий раз відзначити актуальність досліджуваної тематики. Далі можна перефразувати, трохи скоротити або розширити текст висновків по кожній главі й написати потрібні фрази для висновку курсової, з описанням перспектив подальшого дослідження і висновок курсової роботи готовий.

Приклад висновку до курсової роботи

Отже, Вашій увазі пропонується приклад написання висновку курсової роботи про акціонерні товариства.

Як писати висновок до курсової роботи
Як писати висновок до курсової роботи

Уривок з введення

“…Метою даної курсової роботи є дослідження самого інституту акціонерних товариств. Провівши всі необхідні наукові вивчення, необхідно чітко засвоїти весь структурно-функціональний комплекс підприємств, організаційно-правова форма яких є акціонерним товариством”.

Отримані знання стануть істотною підмогою в розумінні правової сторони української бізнес-спільноти, структурною одиницею якого є акціонерні товариства. Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно позначити завдання, які послужать “провідною зіркою” у вивченні даного питання:

  • Загальні положення акціонерних товариств

Спочатку представляється доцільним позначити Загальні положення акціонерних товариств. У цьому завданні підлягає розкриттю поняття акціонерних товариств, акцій та інших суміжних з цими положень.

  • Типи акціонерних товариств.

На основі вивчених вище питань необхідно досліджувати типи акціонерних товариств. Як відомо, акціонерні товариства поділяються на відкриті та закриті. На завершальному етапі розкриття цього завдання необхідно виявити загальні та відмінні риси цих типів, показати їх вагомість в сучасному суспільстві

  • Створення та ліквідація акціонерних товариств…

Переробляємо матеріал і пишемо висновок до курсової роботи

“Інститут акціонерних товариств широко поширений не тільки в Україні, але і в інших країнах. На жаль, повністю показати всі аспекти функціонування акціонерного товариства не дозволяє обсяг курсової роботи. Однак, спираючись на поставлені завдання, вдалося розкрити сутність акціонерних товариств як організаційно-правової форми підприємницької діяльності”.

Спочатку були розкриті базові речі, що включають опис загальних понять про акціонерні товариства. На базі отриманих знань були виявлені подібності та відмінності між типами акціонерних товариств. Для завершення повної картини автором даної курсової роботи було розкрито питання про життєвий цикл акціонерних товариств – від створення до ліквідації. Також було описано питання про статут АТ як про головний установчий документ цієї організаційно-правової форми.

Як бачите, ваше завдання в написанні висновку курсової роботи полягає в простому перефразуванні того, що ви писали у вступі. При цьому дана маніпуляція не буде помилкою, тому що це широко поширена практика серед всіх письменників. Це дозволяє нагадати читачеві про те, від чого ми відштовхувалися на самому початку і, тим самим, освіжити йому пам’ять.

Тепер візьмемо уривок з основної частини курсової роботи

“Загальні збори акціонерів, безсумнівно, одна з найважливіших подій в життєдіяльності АТ. Воно проводиться не рідше одного разу на рік, згідно з поточним законодавством. Якщо скликання загальних зборів акціонерів відбувається частіше, ніж раз на рік, то це, звичайно, на пряму не говорить про певні складнощі акціонерного товариства. Однак все ж наводить на думку про те, що у суспільства є певні труднощі в якій-небудь сфері”.

Переробляємо матеріал і додаємо у висновки до курсової роботи

“Необхідно розуміти, що призначення системи корпоративного управління в Україні має полягати не тільки в необхідності поточного успішного функціонування акціонерного товариства, миттєвого отримання прибутку, але і перш за все, у створенні міцних внутрішніх управлінських структур, бо налагоджена робота останніх створює можливість вдалого й ефективного бізнесу в перспективі, сприятиме забезпеченню сприятливих умов для економічного зростання і залучення інвестицій, захисту власності”.

Саме за таким принципом формується висновок курсової роботи. Сподіваємося, що ви зрозуміли, як написати висновок до курсової роботи та тепер у вас не складе труднощів закінчити свою працю швидко і якісно.

І наприкінці – з чого починати писати висновок до курсової роботи:

Висновки курсової роботи можна починати зі слів: “Отже… В результаті….На закінчення…”

Після написання висновку необхідно кілька разів перечитати всю роботу. Зверніть увагу на цілісність і єдність всіх розділів курсової роботи. Структурно: зміст, вступ, основної частини та висновки курсової роботи повинні бути логічними та складати одне ціле.

Питання щодо висновку до курсової роботи

Як написати висновок до курсової роботи?

Висновок до курсової потрібно писати відповідно до завдань і цілей, описаними у Вступі, також потрібно враховувати висновки по кожній главі. 

Який обсяг висновку має бути?

Загальноприйнятий обсяг висновку до курсової роботи складає дві-три сторінки. Вин має бути коротким і конструктивним.

Що таке висновок до курсової роботи?

Висновок до курсової – це структурна частина роботи, яка виділяється в змісті окремим розділом. У висновку описуються підсумки про виконану роботу.

Догори