Предмет і Об’єкт Дослідження Дипломної Роботи

Створення дипломного проєкту починається з розробки вступу до нього, в якому автором роботи детально описуються такі його структурні елементи, як актуальність, мета і завдання, предмет і об’єкт дослідження, гіпотеза, методологічна база дослідження. Правильне формулювання даних елементів наукової роботи є запорукою успіху і відмінної оцінки від викладача чи наукового керівника.

Об’єкт і предмет дипломної роботи. Взагалі самим важким моментом, що виникають при написанні вступу, вважається правильне визначення об’єкта і предмета дипломної роботи. У даній статті піде мова про те, як правильно визначити об’єкт і предмет дослідження.

Предмет і об’єкт дослідження

Якщо звернутися до словників, то можна знайти кілька визначень поняття “об’єкт”:

  • У тлумачному словнику В. Даля під об’єктом розуміється все те, що представляється почуттями.
  • У словнику С.і. Ожегова – будь-яка матеріальна річ або явище.
  • У тлумачному словнику суспільствознавчих термінів Н. Е.Яценко об’єкт – будь-яке явище, існування якого не залежить від людської свідомості.

Загалом, зрозуміти “мову” словників студенту представляється досить важким. Через це і правильне визначення об’єкта і предмета переростає в ще одну проблему дипломної роботи – студенту важко самостійно виділити ці елементи, але ж для кожного дослідження вони індивідуальні і ні інтернет, ні підручник тут не допоможуть.

об'єкт дослідження дипломної роботи
Що таке об’єкт дослідження дипломної роботи

Більш того, некоректне визначення предмета і об’єкта дослідження вважається грубою помилкою в дипломній роботі, яка може стати причиною незадовільної оцінки – це дійсно важливо знати та розуміти як відрізняти.

Отже, в науковому світі під об’єктом дослідження розуміється якийсь процес або деяке явище, яке породжує проблемну ситуацію. Це явище і бере автор проекту для проведення дослідження – детальніше на Wiki. Об’єкт дослідження, на відміну від предмета, більш широке явище, що має кілька граней для дослідження.

Об’єкт дослідження – це певна частина наукових знань, що піддається дослідженню.

Об’єкт дослідження – це якась область наукового знання, яка може існувати в незалежності від людського знання.

В якості предмета виступає та область знань, яка укладена в межах об’єкта.

Предмет – конкретний аспект проблеми, займаючись розглядом якого авторами пізнається цілісний об’єкт, позначаються і виділяються його характерні властивості. Предмет дослідження часто дуже близький з обраної студентом темою дипломного проекту або повністю з нею збігається. Як категорії науки об’єкт і предмет співвідносяться як загальне і приватне.

предмет дослідження дипломної роботи
Що таке предмет дослідження дипломної роботи

Важливо знати та пам’ятати: визначення об’єкта і предмета дослідження залежить як від загальної теми проекту, так і від задуму самого автора. До речі, звертаємо вашу увагу на порядок написання та норми з оформлення списку літератури.

Однак, в будь-якому випадку, первинним вважається об’єкт, так як являє собою багатогранне поняття, а вторинним – предмет, тому що в ньому виділяється конкретна властивість, риса, ознака, що належить об’єкту.

Як визначити об’єкт і предмет дослідження

Правильне та більш корректне виділення об’єкта і предмета дослідження дуже важливо, оскільки це є одним з показників компетентності студента і рівня наукової роботи в цілому.

Для того щоб правильно виділити об’єкт і предмет дослідження рекомендується дотримуватися наступного порядку дій:

  • Детально проаналізувати тему і мету дослідження.
  • Виявити конкретну область теми дослідження – це буде об’єкт дослідження.
  • Відповісти на основне питання “що конкретно вивчається?” – явища, закономірності, взаємозв’язки, тобто уточнення області дослідження. Це буде предмет дослідження.
Як визначити предмет і об'єкт дослідження
Як визначити об’єкт і предмет дослідження

Приклади виділення об’єкта і предмета дослідження дипломної роботи

Як приклад можна розглянути наступні формулювання об’єкта і предмета в дипломних роботах з різних дисциплін:

Приклад 1

Дипломна робота з інформатики: “Основні принципи функціонування електронної пошти”.

Об’єкт: електронна пошта.

Предмет: основні принципи функціонування електронної пошти.

Приклад 2

Дипломна робота з економіки: “Ефективність виробничої діяльності”.

Об’єкт: виробнича діяльність.

Предмет: ефективність виробничої діяльності.

Приклад 3

Дипломна робота з економіки: “Економічне обґрунтування інвестиційної діяльності”.

Об’єкт: інвестиційна діяльність.

Предмет: економічне обґрунтування інвестиційної діяльності.

Популярні запитання про предмет і об’єкт дослідження дипломної роботи

Що таке об’єкт дослідження дипломної роботи?

Об’єкт дослідження дипломної роботи – це частина наукових знань, що може піддаватись дослідженню.

Що таке предмет дослідження дипломної роботи?

Предмет дослідження дипломної роботи – це аспект проблеми, завдяки дослідженню якого, пізнається об’єкт і його характерні властивості.

Чим відрізняються об’єкт і предмет дослідження?

Об’єкт – це область теми дослідження, а предмет – це саме те, що саме вивчається.

Висновки

Об’єкт і предмет дослідження — важливі елементи дипломної роботи. Від того, наскільки грамотно вони сформульовані залежить успіх диплому. Правильно виділити об’єкт і предмет можна тільки розібравшись в тому, що вони собою являють.

Догори